Voćarstvo i vinogradarstvo

Konkurs za najlepše pesme o vinu, prijave do 31. oktobra

Foto: Danijela Nišavić

Vinarija „MAČKOV PODRUM“ iz Iriga i Srpska čitaonica u Irigu raspisali su konkurs za izbor najlepše pesme o vinu. Pesme se mogu slati do 31. oktobra ove godine.

Žiri je propisao i uslove:

–    potrebno je dostaviti najviše tri pesme o vinu,

–    da pesme do sada nisu objavljivane,

–    pesme dostaviti na srpskom jeziku ili na jezicima drugih naroda sa obaveznim prevodom na srpski jezik,

–    pesme dostaviti obavezno u 6 (šest) primeraka u pisanoj formi,

–    pesme dostaviti pod šifrom, a u posebnoj koverti razrešenje šifre (sve u jednoj koverti),

–    pravo učešća imaju svi građani sveta,

–    pravo korišćenja nagrađene pesme zadržava organizator sa poštovanjem imena autora,

–    da se u pesmi ne pominje ime „Mačkov podrum“ ili naziv „Mačak“.

Radove dostaviti najkasnije do 31. oktobra 2020. godine na adresu: Srpska čitaonica u Irigu, Ribarski trg 37, 22406 Irig, sa naznakom „Za Konkurs“.

Dodeljuju se prve tri nagrade. Sve pesme koje žiri odabere za najuži izbor biće objavljene u posebnom zborniku. Učestvovanje u konkursu je besplatno. Nagrade se sastoje od unikatne povelje, novčanog iznosa i proizvoda Vinarije „Mačkov podrum“. Pobednici će biti proglašeni povodom „Dana mladog portugizera svatovca“, a zbog epidemiološke situacije, naknadno će biti saopšteno vreme i mesto održavanja, navodi se na www.mackovpodrum.co.rs

Teme