Info

MK Group NAJVEĆI IZVOZNIK žitarica i uljarica u Srbiji i ove godine

Foto: Promo

Šestu godinu zaredom, kompanija MK Group na čelu sa kompanijom Agroglobe i članicama zajedno je izvezla 689.000 tona žitarica i uljarica i potvrdila poziciju najvećeg izvoznika u Srbiji. Kao i prethodnih godina, ova kompanija plasirala je gotovo petinu celokupnog izvoza žitarica i uljarica u našoj zemlji. Prema godišnjem izveštaju udruženja „Žita Srbije“, ukupan izvoz svih žitarica i uljarica tokom 2019. godine iznosi 4,3 miliona tona.

Kada je reč o najzastupljenijoj svetskoj ratarskoj kulturi, rekordan izvoz kukuruza 2019. godine u iznosu od 3.117.958 tona, posledica je dobrog roda kukuruza dve godine zaredom, 2018. i 2019, ali i ujednačenog izvoza tokom cele 2019. godine. Od izvezenih 3.117.958 tona, Dunavom je otpremljeno 2.216.245 tona, što čini 71,08% ukupnog izvoza (prošle godine 58,33%). Najveći deo kukuruza je izvezen u Rumuniju, Italiju i Austriju.
MK Group, sa kompanijom Agroglobe i članicama, najveći je srpski izvoznik kukuruza sa čak 635,197
tona u 2019. godini.
Ova kompanija prednjači i po pitanju izvoza pšenice, sa ukupno 44.072 tone. Posle prošlogodišnjeg rekorda, kada je izvezeno 1.202.317 tona, u 2019. godini izvezeno je samo 318.868 tona pšenice. Razlozi lošeg izvoza leže u problemima sa kvalitetom pšenice, obilnim kišama i rodom 2018. i 2019. godine.
U 2019. godini izvezeno je i 143.894 tone brašna čime je nastavljen pad izvoza treću godinu uzastopno.
Žito Bačka Kula, koja takođe posluje u okviru MK Group sistema, na trećem je mestu izvoza brašna sa 10.865 tona.
Zanimljiv podatak je da je u 2019. godini izvezeno 182.381 t soje, što predstavlja rekord kada je reč o
kalendarskim godinama. Kompanija Agroglobe je u samom vrhu tabele u izvozu ove ratarske kulture, kao
i suncokreta i sojine sačme.
„Ponosan sam i izuzetno zadovoljan ostvarenim rezultatima, već šestu godinu zaredom smo najveći izvoznici žitarica i uljarica u Srbiji“, rekao je Božidar Kostić. „Na godišnjem nivou realizujemo promet od 1,6 miliona tona robe. U skladu sa našom izvoznom strategijom, fokus stavljamo ne samo na izvoz sirovina, već i gotovih proizvoda. Ovo je važno ne samo za našu grupaciju već i za čitavu državu koja na ovaj način generiše veći BDP“, istakao direktor Agrogloba koji posluje u sastavu MK Group.


Kukuruz i pšenica su strateški važne kulture za razvoj agrara u Srbiji. Ove dve žitarice predstavljaju samo deo useva agrarne divizije MK Group, koja samostalno obrađuje više od 15 različitih useva na 20.000 hektara zemlje. Od ukupne površine koju obrađuje MK Group, 40% je pod sistemima za navodnjavanje, što je značajno iznad proseka u Srbiji.

Teme