Banke

VIŠE atraktivnih modela ŠTEDNJE u Direktnoj Banci

Foto: Promo

Direktna Banka, u nastojanju da motiviše građane i promoviše pozitivne navike, neguje princip atraktivne štednje tokom čitave godine. Korisnicima su na raspolaganju proizvodi koji u fokus stavljaju različite životne stilove, navike, planove i potrebe korisnika.

Štednja je dobra navika i stil života, koja donosi mnogobrojne benefite. Ona ne samo da predstavlja osnovu za bezbrižnu i rasterećenu budućnost, već omogućava planiranje investicija bez zaduživanja i pruža sigurnost u slučaju nepredviđenih izdataka. Kada se pravilno shvati i primenjuje, štednja ne predstavlja odricanje već pametnu investiciju.


„Direktna Banka ima odlične uslove za Standardnu štednju u dinarima i evrima, a vredne preporuke su i Stepenasta i Fleksi štednja. Korisnik se opredeljuje za oročenu štednju u Banci, jer mu je važna sigurnost, prihod koji ostvaruje od kamata, kao i pogodnosti u vidu izbora perioda oročenja i valuta koje ima kod Standardne štednje, progresivnog rasta kamate kod Stepenaste štednje ili mogućnosti da raspolaže polovinom uloga, bez prekida oročenja, ukoliko se odluči za Fleksi štednju“, istakao je Dimitar Komlenović, član Izvršnog odbora Direktne Banke.

Sve informacije o tome kako štednja može biti još vrednija zainteresovani građani mogu da pronađu na internet stranici Banke: www.direktnabanka.rs ili putem Info centra Banke: 011/333 6000, svakog radnog dana od 09 do 17 časova.

Teme