Banke

OSLONAC Agencija za osiguranje depozita osigurava štedni ulog do 50.000 evra po štediši

Foto: Pixabay.com

Agencija za osiguranje depozita važan je oslonac građanima i privredi da se odluče za štednju, a podrška je i samom bankarskom sistemu. Govoreći na okruglom stolu pod nazivom „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema“, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić, podsetio je da danas građani u bankama štede u vrednosti od 11 milijardi evra i oko 90 milijardi dinara. Rast štednje u dinarima od 2012. godine iznosi čak 400%, a štednje u evrima 32%.

Okrugli sto, koji je ove godine održan onlajn, organizovali su Agencija za osiguranje depozita, Beogradska bankarska akademija i Udruženje banaka Srbije, povodom Dana štednje. Vasić je istakao da su za stabilnost bankarskog sistema kao i cele privrede ključne bile snažne mere podrške Narodne banke i Vlade Srbije, koje su dostigle oko 12% bruto društvenog proizvoda. Banke su sa svoje strane podršku dale kroz dva talasa moratorijuma, u ukupnoj vrednosti preko 3 milijarde evra, kao i drugim olakšicama za klijente iz redova građana i preduzeća.


U diskusiji su učestvovali istaknuti domaći stručnjaci, naučnici i predstavnici banaka. Osnovne teme skupa bile su: očuvanje poverenja javnosti u finansijski sistem u kriznim periodima, uticaj pandemije na ekonomiju Republike Srbije i mere podrške bankarskog sektora građanima i privredi, kao i uticaj izmena pravnog okvira kojim se reguliše sistem osiguranja depozita na stabilnost finansijskog sistema i podsticaj smanjenju rizika u poslovanju banaka.

„Agencija za osiguranje depozita pridaje poseban značaj jačanju partnerskog odnosa i kontinuiranom dijalogu sa bankama i naučnom zajednicom. Posebno uvažavamo činjenicu da banke prepoznaju sigurnost svojih deponenata kao jedan od ključnih ciljeva i podržavaju napore Agencije da što bolje informiše sve osigurane kategorije o dobrobitima sistema osiguranja depozita“, istakao je prof. dr Hasan Hanić, predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i dekan Beogradske bankarske akademije u uvodnom izlaganju na ovom stručnom skupu, koji se organizuje treću godinu za redom.

Teme