Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 02. do 06. novembra Dominantan KUKURUZ, cena od 18,50 do 19,50 dinara za kilogram

Kukuruz sa polja Fruške gore Foto: Danijela Nišavić

Nestabilno kretanje cena na svetskim tržištima konstantno se reflektuje i na domaćem tržištu žitarica, što se nastavilo i ove nedelje. Kukuruz je količinski bio najdominantnija roba na novosadskoj Produktnoj berzi sa ukupnom količinom od 4.500 tona.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 5.053 tone robe, čija je finansijska vrednost iznosila 121.247.364,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 6,85%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 15,60%.
Kukuruz nakon nedavnog naglog pada krajem sedmice beleži oporavak cena. Ugovori su zaključivani od 18,50 do 19,00 din/kg bez PDV-a, dok su ugovori sa isporukom u luku za decembar, zaključivani od 19,00 do 19,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 18,82 din/kg bez PDV-a (20,70 din/kg sa PDV-om). Statistički posmatrano u odnosu na prethodnu sedmicu cena je niža za 2,39%.
Pšenica ove nedelje nije pronalazila svoje kupce na robno-berzanskom tržištu. Slabija potražnja i ponuda od 21,50 din/kg bez PDV-a, i više, nije rezultirala realizacijom, pošto su kupci bili na nešto nižim cenama.
Soja se ove sedmice zadržala u fazi stagnacije. Ponderisana cena je iznosila 46,91 din/kg bez PDV-a (51,60 din/kg sa PDV-om), što predstavlja minimalno odstupanje od -0,18% u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Krajem sedmice potražnja za sojom je bila na nešto višem cenovnom nivou nego početkom nedelje.

Teme