Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 9. do 13. novembra Najaktivnije tržište pšenice, cena soje u porastu

Foto: Pixabay.com

Skraćena radna nedelja zbog državnog praznika donosi smanjen obim trgovanja na novosadskoj Produktnoj berzi. U odnosu na protekli period možemo reći da je došlo do smirivanja tržišta iako najtrgovanije poljoprivredne kulture, kukuruz, pšenica i soja, beleže rast. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.600 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 94.754.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 48,55 odsto, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za
21,85
odsto.


Kukuruz je početkom nedelje trgovan po 19,00 din/kg bez PDV-a, da bi krajem nedelje ugovori bili zaključivani po 19,70 din/kg bez PDV-a. Povećano interesovanje trgovaca sa isporukom za decembar i januar uzrokovali su rast cena poslednjeg trgovačkog dana. Ponder cena je iznosila 19,64 din/kg bez PDV-a (21,60 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 4,34%.
Mlinari su bili aktivni ove nedelje na tržištu pšenice. Hlebno zrno sa proteinom preko 12% se kretalo u opsegu od 21,50 do 22,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 21,66 din/kg bez PDV-a (23,83 din/kg sa PDV-om). Statistički posmatrano u odnosu na
prethodni period cena je viša za 2,39%.
Dešavanja na stranim tržištima konstantno pomeraju cenu soje u pozitivnom smeru. Na domaćem tržištu ugovori za soju su zaključivani od 48,00 do 49,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 48,09 din/kg bez PDV-a (52,90 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 2,51% u odnosu na prethodnu sedmicu.

Teme