Info

Međunarodni poljoprivredni sajam onlajn od 14. do 18. decembra NEĆE biti zamena, već dopuna tradicionalnim sajmovima narednim godinama

Foto: Novosadski sajam

Višestruko povezivanje kompanija, institucija i pojedinaca – učesnika sajmova i poslovne publike Novosadski sajam je omogućio razvijanjem platforme za organizaciju virtuelnih sajmova.

Prvi poslovni događaj je Međunarodni poljoprivredni sajam onlajn koji će biti održan od 14. do 18. decembra.  Na taj način će Sajam, koji je tokom 87 godina od volovskih kola stigao do virtuelnog prostora, obeležiti kraj ove godine i svima koji posluju u agrobiznisu ili se bave poljoprivredom i granama koje se na nju naslanjaju omogućiti bolje poslovne rezultate u 2020.

Virtuelni sajam je osmišljen, ne kao zamena, već kao dopuna tradicionalnog Međunarodnog poljoprivrednog sajma u narednim godinama. On bi u osamdesetosmom izdanju trebalo da oboji zatvoreni i otvoreni prostor Novosadskog sajma od 15. do 21. maja naredne godine. Takvom sajmu, koji će, nadamo se, biti održan u bezbednom i sigurnom okruženju, Virtuelni sajam će biti snažna podrška, navodi se na sajtu Novosadskog sajma.

Teme