Banke

Rajfajzen banka i EIB KREDITI za mala i srednja preduzeća za razvoj poslovanja i digitalizaciju

Foto: Promo

Evropski investicioni fond (EIF) i Raiffeisen banka a.d. Beograd dogovorili su zajam od 60 miliona evra koji će omogućiti  malim i srednjim preduzećima (MSP) da finansiraju rast i razvoj svog poslovanja i unaprede digitalne kapacitete. Garancije za zajam plasirane su u okviru programa Evropske unije za konkurentnost preduzeća COSME namenjenog efikasnijem finansiranju privatnog sektora. 

Uz pomoć garancija EIF-a, Raiffeisen banka će biti u mogućnosti da srpskim malim i srednjim preduzećima ponudi novu, povoljniju kreditnu liniju sa dužim rokom otplate za finansiranje obratnog kapitala i osnovnih sredstava. Ugovor obuhvata dve nove garancijske šeme za Srbiju u okviru programa COSME koje podrazumevaju i zajmove za digitalizaciju poslovanja. Time će srpske kompanije dobiti nove izvore finansiranja u trenutku kada pandemija značajno otežava održanje likvidnosti i poslovnih aktivnosti, pristup finansijama i realizaciju razvojnih planova.

Ovom prilikom izvršni direktor EIF-a Alain Godard izjavio je:

“Sa zadovoljstvom potpisujemo prvu garanciju za kreditni portfolio za Srbiju u okviru finansijskog instrumenta COSME kako bismo podržali oporavak od pandemije i digitalizaciju ekonomije. Digitalna tranzicija je jedan od strateških ciljeva Evropske unije i ova garancijska šema predstavlja važan korak ka stvaranju otpornijeg, održivijeg i povezanijeg tržišta. Ove garancije će omogućiti našem lokalnog partneru Raiffeisen banci da kreditira i preduzeća sa ograničenim pristupom finansijama, poput tehnoloških startap kompanija koji su pokretač inovacija i konkurentnosti.”

Thierry Breton, evropski komesar za unutrašnje tržište, izjavio je:

“Program COSME za oporavak od covida-19 već je prisutan u preko 20 evropskih zemalja. Drago nam je da će potpisivanjem ovog ugovora mala i srednja preduzeća u Srbiji teško pogođena krizom moći da pristupe dodatnim finansijskim sredstvima za svoj oporavak. Takođe, u potpunosti smo posvećeni finansiranju digitalne transformacije MSP, koja predstavlja temelj naše strategije za ovaj sektor.”

Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke a.d. Beograd, izjavio je:

“Jedan od glavnih fokusa našeg poslovanja jeste ulaganje u digitalnu transformaciju i tehnološki razvoj. Da bismo dostigli potreban stepen digitalizacije, neophodno je da svi učesnici na tržištu transformišu svoj biznis u skladu sa izmenjenim potrebama društva. A mikro, mala i srednja preduzeća, kao kičma privrede – ali i njen najosetljiviji deo, posebno u izazovnom periodu u kome smo sada – veoma su važna za održanje i povećanje privrednog rasta. Zato nam je zadovoljstvo da učestvujemo u ovom važnom programu sa našim dugogodišnjim partnerima iz Evrope, sa kojima delimo zajedničke vrednosti i ideje o tome u kom smeru srpska privreda treba da se razvija. Ulaganje u malu privredu i omogućavanje njihove digitalne transformacije predstavlja najbolji mogući pravac razvoja, i naša banka će im pomoći kroz pristupačnije kreditne linije zahvaljujući ovoj garantnoj šemi”. 

EIB Grupacija je do sada investirala 2,1 milijardu evra u srpska mala i srednja preduzeća čime je doprinela očuvanju 320 000 radnih mesta.

O COSME programu Evropske unije

COSME je program Evropske unije za razvoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) za period od 2014. do 2020. godine, s ukupnim budžetom od 2,3 milijarde eura. Najmanje 60% sredstava ovoga programa namijenjeno je efikasnijem finansiranju MSP-a u Evropi, kroz dva finansijska instrumenta: Instrument za kreditne garancije – COSME daje garancije i kontra-garancije finansijskim institucijama kako bi mogle kreditirati što veći broj preduzeća, i Instrument rizičnog kapitala za rast – COSME finansira fondove rizičnog kapitala za razvoj MSP-a, najčešće u fazama proširivanja poslovanja i rasta. Preduzeća mogu kontaktirati odgovarajuće finansijske institucije u svojoj zemlji i pristupiti sredstvima EU na ovom linku: http://www.access2finanse.eu/

Teme