Banke

Predložen Vlastimir Vuković za novog predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke, a za njegovog zamenika Dejan Janjatović

Foto: Promo

Nedavno imenovan Upravni odbor Komercijalne banke a.d. Beograd (KB) sastao se  danas na prvoj sednici nakon što je NLB d.d. završila preuzimanje Komercijalne banke, 30. decembra  2020. godine. 

„Upravni odbor izražava zadovoljstvo zbog prvog susreta nakon imenovanja početkom decembra 2020.  Takođe smo vrlo ponosni što su naši napori prethodnih meseci doveli do uspešnog završetka ne samo  jednog od najizazovnijih, već i najuzbudljivijih procesa koje je NLB preduzeo poslednjih godina – preuzimanje Komercijalne banke“, naveo je predsednik Upravnog odbora Archibald Kremser, nakon  sastanka sa kolegama u Upravnom odboru Blažom Brodnjakom, Uršulom Kovačič Košak, Igorom  Zalarom, Markom Jeričem, Vesnom Vodopivec, Nenadom Filipovićem, Guy Richard Steele Stevensom i  Draganom Đuričinom.  

„Naš cilj nije samo da budemo vodeća banka u Srbiji – naš cilj je još veći: sigurni smo da ćemo biti vodeća  bankarska grupacija u regionu i za region. Verujemo u svoj uspeh ne samo zato što Komercijalna banka  uspešno posluje uprkos izazovnim okolnostima, za šta moramo pohvaliti i odati priznanje aktuelnom  Izvršnom odboru, već i zbog ogromnog potencijala Banke da ojača lepezu proizvoda i usluga kada bude  dobila pojačanje u vidu stručnosti i mogućnosti od NLB-a, kao i usled sinergija u okviru poslovanja NLB  Grupe u regionu“, dodao je.  

Upravni odbor je imenovao Vlastimira Vukovića, dosadašnjeg CMO-a u NLB banci Beograd, za  predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke i Dejana Janjatovića, dosadašnjeg CRO-a u NLB banci  Beograd, za zamenika predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke. Novoimenovani predsednik i  zamenik predsednika pridružiće se već sad Izvršnom odboru Komercijalne banke kao savetnici, dok ne  dobiju sve neophodne saglasnosti od regulatora. U međuvremenu, aktuelni predsednik Izvršnog odbora  Komercijalne banke Vladimir Medan, ostaje na funkciji.  

„U ime Izvršnog odbora hteo bih da zahvalim novom Upravnom odboru na tome što su prepoznali naše  napore ne samo po pitanju rezultata poslovanja Komercijalne banke, već i u celokupnom, vrlo zahtevnom procesu preuzimanja, koji je zahtevao mnogo rada i stručnosti. Sigurni smo da će poslovanje Banke biti dalje unapređeno pridruživanjem NLB Grupi. Takođe bismo želeli da poželimo dobrodošlicu budućem predsedniku i zameniku predsednika Izvršnog odbora, sa kojima ćemo blisko sarađivati u  sledećih nekoliko nedelja, kako bi se osigurala nesmetana tranzicija“, dodao je predsednik Izvršnog  odbora Komercijalne banke Vladimir Medan.  

Na sednici članovi Upravnog odbora su, takođe, dali saglasnost na druge odluke koje su zahtevale  njihovu saglasnost, među kojima su i imenovanje novih članova Odbora za reviziju i ALCO odbora.

Teme