Ekologija

McDonald’s ubrzava angažman u oblasti zaštite od klimatskih promena

Foto: Pixabay.com
Kompanija McDonald’s je objavila svoju posvećenost nameri da dostigne neto nula emisiju štetnih gasova u globalnom poslovanju do 2050. Kao deo ove inicijative, kompanija se pridružuje kampanji „Trka do nule“ Ujedinjenih nacija kao i kampanji „Poslovna ambicija za 1,5°C“  Inicijative zasnovane na nauci (SBTi)  U nameri da da svoj doprinos budućnosti u kojoj globalno zagrevanje neće prelaziti 1,5 °C, McDonald’s će uvećati smanjenje nivoa emisije štetnih gasova u okviru postojećih ciljeva do 2030. godine zasnovanih na nauci, uključujući sve vrste emisije štetnih gasova u skladu sa primenom najboljih iskustava Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) i postaviće dugoročni cilj smanjenja emisije štetnih gasova tj. postizanje  neto nula emisije. Zahvaljujući naporima koje ulažemo od 2018. godine, već smo postigli smanjenje apsolutne emisije u restoranima i u kancelarijama od 8,5% i smanjenje od 5,9% u jačini emisije štetnih gasova kada je u pitanju lanac snabdevanja u poređenju sa osnovama iz 2015. godine.

„Mi verujemo da je naša privilegija i naša odgovornost da budemo predvodnici kada su u pitanju najvažniji problemi sa kojima se suočavaju zajednice i ne postoji nijedno pitanje koje je od veće važnosti globalno, a koje ima veći uticaj na lokalnom nivou, od toga da sačuvamo  našu planetu za  buduće generacije,“ kaže predsednik i generalni direktor kompanije McDonald’s Kris Kempinski. „Našom posvećenošću nultoj emisiji u okviru „Poslovne ambicije za 1,5°C“  Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) mi pomažemo svakoj zajednici u kojoj poslujemo da umanji uticaj klimatskih promena i  njihovom prilagođavanju budućnosti.

Svet sa smanjenom emisijom gasova sa efektom staklene bašte i stabilnom globalnom temperaturom  u krajnjoj liniji mogu rezultirati blažim vremenskim prilikama koje će uticati na poslovanje operatera restorana i njihove zajednice; kao i na povoljnije uslove za poljoprivrednike i uzgajivače stoke koji vredno rade na tome da korisnicima dostave omiljene stavke sa jelovnika sa njiva do uslužnog pulta. 

Posvećenost nultoj emisiji na globalnom nivou zahteva dekarbonizaciju u okviru celog sistema i McDonald’s radi zajedno sa poslovnim timovima na tržištu, franšizama, dobavljačima i drugim partnerima kako bi ambiciju zamenili akcijom, a akciju rezultatima na sledeći način:

  • Uvećanjem značajnih smanjenja emisije štetnih gasova koje su već u primeni u našim restoranima, kancelarijama i našem lancu snabdevanja u skladu sa već postojećim ciljevima kompanije McDonald‘s i Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) (ciljevima postavljenim 2018. a koji pokrivaju oblasti 1, 2 i 3). Unapređenjem naših ciljeva i usklađivanjem sa najnovijim naučnim zaključcima u vezi sa klimom na svim poljima na kojima emitujemo štetne gasove pomoći će u naporima da ograničimo globalni porast temperature ispod 1,5 °C i predstavljati osnovu ka ostvarenju cilja kompanije McDonald’s da emisiju štetnih gasova svede na neto nulu do 2050. godine. 
  • Omogućiti timovima kompanije McDonald’s širom sveta da osavremene i primenjuju lokalna rešenja u unapređenju vodećih inovacija u okviru industrije kada su u pitanju obnovljiva energija, regenerativni uzgoj, cirkularna ekonomija i održivo pakovanje. Tržišta već rade na tome. Danas, McDonald’s u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj objavljuje strategiju sveobuhvatnog poslovanja i održivosti.  
  • Doprinos korisnih opažanja iz lanca snabdevanja kompanije McDonald’s i  dosadašnji rezultati na putu održivosti  važnom kontinuiranom radu Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) s ciljem da se stvore uslovi za smanjenje emisije do 1,5 °C u oblasti šumarstva, zemlje i poljoprivrede, i da definiše naučni okvir za neto nula emisiju. Kada budu gotovi, ovi okviri će biti osnova za budućnost razvoja naših postojećih ciljeva.

„Imajući u vidu da McDonald’s  služi i dostavlja hranu lokalnim zajednicama širom sveta, McDonald’s ima priliku da iskoristi jedinstvene prednosti – svoje restorane i lanac snabdevanja  – i posluži kao primer izražene korporativne odgovornosti i inspiriše druge kompanije i zajednice da slede njihov primer. Odluka da se posveti budućoj neto nula emisiji je važna zato što će doneti istinske rezultate i  graditi zamah pre samita COP26 gde će nam biti potrebno učešće još kompanija, vlada i drugih  igrača,“ objašnjava Karter Roberts, predsednik i generalni direktor WWF (World Wildlife Fund). „Oslanjanjem na najnovije naučne zaključke kada je u pitanju emisija štetnih gasova u poljoprivredi, ova odluka stvara temelje za druge velike prehrambene kompanije da slede ovaj primer. Nijedna kompanija sama za sebe ne može rešiti klimatsku krizu. Ali odluke kao što je ova koje podižu lestvice i donose napredak na kritičnim poljima kada je u pitanju nauka o klimi mogu dati dugoročne rezultate.“

Preko 65 godina, McDonald’s je na čelu  kada su u pitanju hrana, podrška razvoju i briga o zajednicama u kojima posluje. Posvećenost neto nula emisiji do 2050. godine unapređuje rad kompanije par decenija, s ciljem da se stvori  otporniji sistem hrane, da se pruži podrška poljoprivrednicima i proizvođačima, i pomogne regeneracija prirodnih resursa i ekosistema od kojih naše zajednice zavise pomoću regenerativnih poljoprivrednih iskustava. Pratite i saznajte više o inicijativama  koje su već u toku širom sistema, a koje pomažu kompaniji  McDonald’s da dostigne naučno zasnovane ciljeve do 2030. zajedno sa sveobuhvatnim  odlukama koje smo danas objavili: 

O kompaniji McDonald’s

Kompanija McDonald’s je vodeći svetski lanac kada je u pitanju pripremanje i posluživanje hrane na preko 39,000 lokacija u 119 zemalja. Oko 93% McDonald’s restorana širom sveta u vlasništvu su ili njima upravljaju nezavisni lokalni poslodavci. 

Kao jedna od najvećih kompanija na svetu kada su u pitanju restorani, mi verujemo da je naša odgovornost da obezbedimo stvaranje dugoročne i  održive vrednosti za akcionare dok u isto vreme preduzimamo korake u pronalaženju rešenja za neke od najozbiljnijih društvenih i ekoloških izazova. Našu ulogu i uticaj na zajednice u kojima poslujemo preko 65 godina i u kojima govorimo o našim budućim planovima kada su u pitanju hrana i razvoj tih zajednica u narednih 65 godina mi smatramo prioritetom. Usmereni ka budućnosti, verujemo da možemo unaprediti uticaj koji već imamo tako što ćemo usredsrediti našu pažnju na četiri polja od najveće važnosti za naše zajednice: kvalitet hrane i izvor snabdevanja, našu planetu, povezanost unutar zajednice i poslove, inkluziju i osnaživanje.  

Teme