Ekologija

Planina Jastrebac uskoro zaštićeno područje

Selo Srndalje na Jastrebcu Foto: Danijela Nišavić

Zavod za zaštitu prirode Srbije, na osnovu rezultata višegodišnjih istraživanja planine Jastrebac, do kraja 2023. godine ralizovaće Studiju zaštite, koja predstavlja stručnu osnovu za njeno proglašenje zaštićenim područjem.


Jastrebac predstavlja prostor očuvane prirode gde šume zauzimaju velika prostranstva u kojima se uz dominatne bukove šume, nalaze šumske zajednice bukve i breze, bukve i jele, a posebno su značajne one u kojima dominira planinski javor, navedeno je na sajtu Zavoda.
Dosadašnjim istraživanjima zabeležen je veliki broj biljnih i životinjskih vrsta značajnih za očuvanje biodiverziteta Srbije, kao i atraktivni geološki i geomorfološki oblici reljefa.


„Na ovoj planini bogatoj vodom mnogobrojne reke i potoci usekle su svoje doline, koje u pojedinim delovima imaju odlike klisura. Ono što posebno zadivljuje su sela koja žive, pa tako na zatalasanom terenu podno Jastrepca mogu se videti uređeni voćnjaci, rasadnici i livade, u kompleksu mozaičnog predela prošaranog šumarcima, međicama i živicama“, dodaje se.


Jastrebac je vlaorizovan sa aspekta biološkog, geološkog i predeonog diverziteta, kao i socio-ekonomskog i istorijsko-kulturološkog nasleđa. U okviru realizovanih istraživanja sagledani su i razvojni planovi opština na kojima se prostire (Kruševac, Prokulje i Blace), kao i stavovi lokalnog stanovništva za unapređenje života na planini. Tokom terenskih istraživanja, stručni saradnici Zavoda posetili su i škole i tom prilikom sa učenicima razgovarali o značaju očuvane prirode i poklonili obrazovna izdanja Zavoda za otkrivanje prirode.

Teme