Banke

OPPORTUNITY BANKA MENJA POSLOVNO IME i od danas POSLUJE pod IMENOM 3 BANKA

Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora 3 Banke

Opportunity banka od danas posluje pod imenom 3 Banka. Nakon prošlogodišnje promene vlasničke strukture, rukovodstvo banke je donelo stratešku odluku o promeni imena ove finansijske institucije, usmerene na podršku klijentima sa otežanim pristupom finansiranju. 

„Ime 3 Banka je jedinstveno, prepoznatljivo i implicira tri strateška cilja banke: pozitivan uticaj na ljude, na planetu i na ekonomski prosperitet. Banka realizuje svoje aktivnosti na način koji sva tri cilja drži u balansu i ostvarenje jednog cilja ne sme ugrožavati druga dva. Uz novo ime, kreirali smo i novi logo, koji sa svojim jednostavnim geometrijskim oblicima i isprepletenim linijama, predstavlja drvo sa tri grane tj. cilja banke a ujedno asocira na posvećenost održivosti i očuvanju prirodne sredine“, rekao je povodom promene imena banke Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora. 

On je dodao da banka ne menja svoju poslovnu politiku, te da ostaje fokusirana na podršku klijentima koji imaju limitiran pristup kada je kreditiranje u pitanju.

„Nastavljamo da podržavamo male biznise, poljoprivredna gazdinstva i građane sa nižim primanjima, a ponosni smo na činjenicu da čak 45 posto korisnika naših kredita čine baš ljudi sa otežanim pristupom finansijama, koji, prema podacima kreditnog biroa, nikada pre toga nisu koristili kredite“ istakao je Vukotić. 

Podsetimo se, prošle godine su, pored mikrofinansijske mreže Opportunity international, u vlasničku strukturu ove banke ušli UmweltBank i GLS banka iz Nemačke zajedno sa “Triodos Investment Management” investicionom divizijom Triodos banke iz Holandije. Sva četiri glavna akcionara su članovi Globalne alijanse banaka s vrednostima (GABV), nezavisnog udruženja banaka koje imaju zajedničku misiju da svojim finansiranjem podstiču isključivo pozitivne ekonomske i socijalne promene, kao i očuvanje životne sredine. 

Teme