Banke

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE o reviziji presuda i vraćanju novca „Najbolje je obratiti se banci i doći do obostranog prihvatljivog rešenja“

Zgrada Udruženja banaka Srbije Foto: Promo

Povodom objava u medijima poslednjih dana, u kojima se pominje da će klijenti po revizijskim presudama Vrhovnog kasacionog suda morati bankama da vrate novac dobijen po osnovu pravosnažno presuđenih sporova, Udruženje banaka Srbije želi da bliže pojasni situaciju javnosti sa ciljem lakšeg iznalaženja rešenja prihvatljivog za sve strane, navodi se u saopštenju UBS.

Dopunom pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda od 16. septembra 2021. godine konstatovano je da banke ne moraju da dokazuju strukturu svojih troškova u ceni naknade za obradu kredita, što je do te Dopune stava bilo od strane sudske prakse presuđivano na različite načine. Do donošenja Dopune stava VKS-a korisnici kredita su masovno bili pozivani da tuže svoje banke, neretko uz garantovanje uspeha u sporu i uz protivpravno pribavljanje na hiljade klijenata.

Banke su u svim ili skoro svim predmetima, koje su pravosnažno izgubile, ulagale vanredni pravni lek, reviziju, pa je Vrhovni kasacioni sud zbog argumenata iznetih u tim revizijama i zbog njihovog velikog broja, odlučio da dopuni svoj Pravni stav iz 2018. godine po istom pitanju na način da razjasni jednu rečenicu, koja nije bila dovoljno jasna, a dovodila je do presuđenja protiv banaka, tako da je sada nedvosmisleno jasno da su banke zakonito naplaćivale naknadu koja je bila predmet svih ovih sporova.

Podsećamo da je Udruženje banaka Srbije izdalo saopštenje, odmah posle ove Dopune stava VKS-a i to 29. septembra 2021. godine, kojim je pozvalo sve korisnike kredita koji su tužili banke da se odreknu tužbenih zahteva, posle čega banke neće zahtevati naplatu svojih troškova koje su imale u sudskim postupcima, odnosno da neće preduzimati pravnu akciju protiv klijenata za povraćaj isplaćenih sredstava po tim presudama. Jedan značajan broj korisnika kredita se već odazvao tom pozivu i odrekao se tužbenih zahteva. Udruženje banaka Srbije insistira da je jedini pravi put za sve koji imaju bilo kakvu dilemu o svom odnosu sa bankom, da se toj banci i obrate radi iznalaženja obostrano prihvatljivog rešenja, navodi se u saopštenju Uruženja banaka Srbije.

Teme