Podsticaji

PROJEKAT ZA KONKURENTNU POLJOPRIVREDU Izašla rang lista za bespovratna sredstva u poljoprivrednoj proizvodnji

Foto: Pixabay.com

U okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije, na osnovu člana 29. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava, Tim za upravljanje Projektom, koji radi u Upravi za agrarna plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pripremio je Konačnu rang listu za Drugi javni poziv programa bespovratnih sredstava koji se finansira iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Predmet Drugog javnog poziva bile su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka i mesa, pčelarstva i akvakulture. Rok za podnošenje prijava bio je od 24. januara do 23. februara ove godine“, navodi se na sajtu ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Nakon administrativne obrade pristiglih prijava formirana je Konačna rang lista na kojoj su se našli svi podnosioci prijava koji su ispunili opšte i posebne uslove propisane tekstom Drugog javnog poziva.

„Naredni korak, po objavljivanju Konačne rang liste, jeste da, Uprava za agrarna plaćanja donosi Rešenje o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava prema redosledu na Konačnoj rang listi za sve prijave za koje postoje finansijska sredstva opredeljenja za Drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije“, navode iz resornog minstarstva.

Sve informacije o Projektu za konkurentnu poljoprivredu Srbije dostupne su putem e-mail adrese info@scap.rs. Predlog konačne rang liste može se preuzeti na sajtu ministarstva.

Teme