Osiguranje

NBS: Osiguravajuće kuće obavestila ugovarače osiguranja o postupku vraćanja dela premije osiguranja od autoodgovornosti usled vraćanja tih premija na prethodni nivo

Foto: Narodna banka Srbije

Sva društva za osiguranje koja su povećala premiju osiguranja od autoodgovornosti obavestila su na svojim internet stranicama ugovarače osiguranja o postupku i rokovima vraćanja dela premije osiguranja od autoodgovornosti usled vraćanja tih premija na prethodni nivo, čime su postupila u skladu s dopisom regulatora, odnosno Narodne banke Srbije.

Podsećamo da je Narodna banka Srbije uputila dopise društvima za osiguranje sa očekivanjem da bez odlaganja obaveste ugovarače osiguranja o roku i načinu na koji će izvršiti povraćaj novca onim ugovaračima osiguranja kojima su naplaćene neosnovano veće premije od 1. avgusta, kada je premija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti znatno povećana – u proseku za oko 22%.

Narodna banka Srbije poziva ugovarače osiguranja da se u kontaktu sa društvima za osiguranje obaveste o postupku povraćaja dela premije i dokumentaciji koju je neophodno podneti radi ostvarivanja povraćaja. Kontakt podaci svih društava za osiguranje mogu se pronaći u Registru društava za osiguranje.

Na navedeni način društva za osiguranje su pokazala spremnost da preduzmu neophodne korake radi očuvanja stabilnosti i životnog standarda građana u postojećim okolnostima.

Narodna banka Srbije će, u okviru svojih nadzornih ovlašćenja, pratiti aktivnosti društava i pokrenuti sve potrebne aktivnosti radi zaštite prava i interesa ugovarača osiguranja, uz primenu mera nadzora prema društvima za osiguranje, odnosno odgovornim licima.

Teme