Banke

Eurobank Direktna – Tradicionalni sponzor Beogradskog ekonomskog foruma

Eurobank Direktna tradicionalno podržava Beogradski ekonomski forum, koji se ove godine, po dvadeset drugi put, održava 5. i 6. decembra. I ovog puta, najviši zvaničnici Vlade Republike Srbije, predstavnici diplomatije, kao i domaćih i inostranih finansijskih institucija, imaće prilike da razmene mišljenja o aktuelnim temama kako bi se napravio godišnji pregled političkog, ekonomskog i poslovnog razvoja Srbije u trenutnim okolnostima.

Zadovoljstvo nam je što je Eurobank Direktna i ove godine sponzor Beogradskog ekonomskog foruma, čije se poruke reflektuju na brojne segmente poslovnog i finansijskog života u Srbiji. Podrška privredi i finansiranje ekonomskog rasta predstavljaju jedno od nаših strateških usmerenja, posebno u izmenjenim tržišnim uslovima, kada su izazovi u svakodnevnom poslovanju sve veći. Ovo je prilika da predstavnici regulatora, međunarodnih finansijskih institucija i bankarskog sektora razmene mišljenja, ali i da podele svoje stavove o prioritetima za naredni period“, istakla je Slavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora Eurobank Direktna.

Milan Vićentić, član Izvršnog odbora Eurobank Direktne i direktor Sektora za korporativno bankarstvo, učestvovaće u panel diskusiji pod nazivom „Strategije finansiranja ekonomskog razvoja“ zajedno sa predstavnicima Ministarstva privrede, Evropske banke za obnovu i razvoj, Fiskalnog saveta i drugih relevantnih finansijskih institucija.

Kao jedan od vodećih događaja u regionu Jugoistočne Evrope, Beogradski ekonomski forum, u organizaciji Tsomokos Group International (TGI), pruža analizu ekonomskih prilika u regionu i odličnu platformu za komunikaciju među političkim,  privrednim i poslovnim liderima u regionu Jugoistočne Evrope.

Teme