Banke

Zahtevi za kreditnu podršku u 2023. podnose se do 30. septembra banci sa kojom ministarstvo poljoprivrede ima ugovor, ukupan iznos 650 miliona dinara

Foto: Danijela Nišavić

Za kreditnu podršku u 2023.godini odobrena su sredstva od 650.000.000 dinara, a zahtevi se mogu podnositi do 30. septembra tekuće godine. 

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pisanog zahteva banci koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

Izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku,  predviđeno je da se umesto propisanog javnog poziva sada ide neposredno podnošenje zahteva na osnovu samog pravilnika.

Teme