Info

Ko se u Srbiji bavi poljoprivredom REZULTATI POPISA POLJOPRIVREDE 2023.

Kukuruz uz Rasinu, selo Ravni Foto: Danijela Nišavić

Od ukupnog broja gazdinstava čak 61,7% bavi stočarstvom, a najviše goveda i svinja gaji se u Mačvanskoj oblasti. Najveći broj ovaca i pčela gaji se u Zlatiborskoj oblasti, koze u Pčinjskoj, dok se najveći broj živine gaji u Srednjobanatskoj oblasti. Prosečno poljoprivredno gazdinstvo u Srbiji obrađuje 6,4 hektara, gaji jedno grlo goveda, pet grla svinja, tri ovce, 43 grla živine i ima oko tri košnice pčela. Prosečna starost nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je 60 godina.

Najveće površine oranica i bašta zastupljene su u Regionu Vojvodine (55,8%), dok su voćnjaci najviše zastupljeni u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (54,9%).

U popisu je tokom anketiranja na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, bilo angažovano 253 opštinskih koordinatora i 2.842 popisivača koji su obišli oko 742.000 poljoprivredenih gazdinstava.

Osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima koja su upisivana tokom ovog popisa su identifikikacioni podaci gazdinstava, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, zatim podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke.

Podaci su prikupljeni metodom intervjua na terenu, na osnovu Adresara poljoprivrednih gazdinstava, a gazdinstava privrednih društava i zemljoradničkih zadruga popisivali su se samostalno, unosom podataka u veb upitnik, koji je bio dostupan od 1. juna 2023.

Popis poljoprivrede 2023. je pripremio, organizovao i sproveo Republički zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA 2018.

Teme