Energija

ZAPAŽEN NASTUP NIS-a na KOPAONIK BIZNIS FORUMU Razgovori o energetskoj tranzciji, rodnoj ravnopravnosti i aktuelnim trendovima na tržištu rada

Foto: NIS

Kompanija NIS imala je zapažen nastup na Kopaonik biznis forumu, najvažnijoj ekonomskoj manifestaciji u Srbiji, koja je održana od 3. do 6. marta u hotelu „Grand“ na Kopaoniku. Predstavnici NIS-a učestvovali su na tri panela posvećena suštinski važnim pitanjima: energetskoj tranziciji, rodnoj ravnopravnosti i aktuelnim trendovima na domaćem tržištu rada.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, bio je učesnik panela „Put ka energetskoj tranziciji“ i naveo da naša kompanija pruža pun doprinos ostvarivanju ciljeva Srbije u ovoj oblasti.

Prema njegovim rečima, NIS je učinio značajne korake u svojoj energetskoj tranziciji i radi na projektima poput ugradnje solarnih panela na benzinskim stanicama, izgradnje vetroparka, izdvajanja i utiskivanja CO2, daljeg razvoja mreže punjača za električne automobile na stanicama za snabdevanje gorivom.

Pored toga, NIS je u strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom započeo razvoj HIP Petrohemije gde se planiraju ulaganja od oko 150 miliona evra u izgradnju postrojenja za proizvodnju polipropilena.

Tjurdenjev je dodao da NIS ima jasno određene ciljeve energetske tranzicije do 2030. godine među kojima su da se do te godine smanji ugljenični intenzitet za 30 odsto u odnosu na 2018. godinu, da proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora pokrije polovinu kompanijske potrošnje, te da godišnje smanjenje specifične potrošnje energije opada po stopi od 1,5 odsto godišnje.

Među učesnicima ovog panela bila je i Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije, koja je kazala da je energetska tranzicija nepovratan proces, ali da on mora teći postepeno i bez ugrožavanja energetske sigurnosti naše zemlje.

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije, govorio je na panelu pod nazivom „Rodna ravnopravnost za društveni i ekonomski razvoj“.

On je kazao da se u oblasti rodne ravnopravnosti stvari menjaju nabolje i u energetskoj industriji, te da su nove tehnologije prilika za žene da počnu da se bave poslovima koji su tradicionalno percipirani kao muški u naftno-gasnom sektoru.

Smirnov je istakao da je potrebno promeniti način razmišljanja o rodnoj ravnopravnosti i razumeti je kao način za dostizanje boljeg i prosperitetnijeg života.

Prema njegovim rečima, praksa je pokazala da su uspešnije i efikasnije one kompanije koje među rukovodiocima imaju zastupljene i žene. On je dodao da je potrebno stvarati uslove da se žene obrazuju za one poslove kojima žele da se bave, kao i da se ostvare na svom karijernom putu bez diskriminacije i žrtava na štetu porodice.

Alisa Evsina, direktorka ljudskih resursa u NIS-u, učestvovala je u diskusiji na panelu „Kriza neusklađenosti veština na tržištu rada u Srbiji: putevi do rešenja“.

Ona je rekla da je jedno od rešenja u dobroj saradnji privrede i obrazovnog sistema i navela da NIS učestvuje u obrazovanju kandidata za zaposlenje u našoj kompaniji, imajući u vidu da je reč o specifičnom sektoru.

Prema njenim rečima, naša kompanija mnogo radi i na profesionalnom razvoju svojih zaposlenih, te na mogućnosti njihove prekvalifikacije za druge poslove.

Alisa Evsina je dodala da naša kompanija rado daje priliku mladima kroz različite programe zapošljavanja ili prakse u kompaniji, kao i da dinamične promene na tržištu rada treba da prate i odgovarajuće izmene zakonske regulative u toj oblasti.

Teme