Kako da...

Upis u Registar POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, na šta NAROČITO mora da se obrati pažnja

Foto: Pixabay.com
Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, ovnovi registracije ili uslovima za sticanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva obavlja es u područnoj jedinici Uprave za trezor prema mestu prebivališta budućeg nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na teritoriju gde se nalaze parcele. Sama registracija poljoprivrednog gazdinstva se obično brzo realizuje, jer poljoprivrednik u Upravi za trezor, u zavisnosti od vrste proizvodnje popunjava jedan ili dva obrasca koje podnosi zajedno sa pripremljenom dokumentacijom (lična karta – fotokopija i original na uvid, izvod iz katastra nepokretnosti, dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke – ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija kartice). Novoosnovano gazdinstvo je vidljivo u Registru poljoprivrednih gazdinstava već sledećeg dana.

Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva1 propisano je da se upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) vrši u područnoj jedinici Uprave za trezor prema mestu prebivališta (sedišta – ukoliko je u pitanju pravno lice ili preduzetnik) budućeg nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na teritoriju gde se nalaze parcele koje su predmet upisa u Registar, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Tokom cele godine se obavlja upis

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljno i obavlja se tokom cele godine.

Neophodna dokumentacija

Od dokumentacije se prilažu uredno popunjeni obrasci (dobijaju se u Upravi za trezor), fotokopija lične karte nosioca i članova poljoprivrednog gazdinstva, dokaz o otvorenom namenskom računu u jednoj od poslovnih banaka, ako se upisuje zemlja uzeta u zakup dostavljaju se overeni ugovori o zakupu zemljišta.

Šta se sve upisuje u Registar

Poljoprivredno gazdinstvo koje se upisuje u Registar poljoprivrednih gazdinstava, upisuje sve katastarske parcele zemljišta na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju; odnosno u obavezi je da ih upiše prilikom obnove registracije.

Pasivan status u slučaju…

Ako se utvrdi da poljoprivredno gazdinstvo nije prijavilo u Registar poljoprivrednih gazdinstava sve katastarske parcele na kojima obavlja poljoprivrednu proizvodnju odrediće mu se pasivan status u trajanju od 3 (tri) godine.

Ako nakon upisa u Registar dođe do promene upisanih podataka koji se odnose na zemljišni fond, osnov korišćenja zemljišta ili fond životinja, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu vrši obnovu registracije ovih podataka u Registru u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

Poljoprivredno gazdinstvo koje ne dostavi podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru poljoprivrednih gazdinstava u propisanom roku od 30 dana od dana nastanka promene, imaće za posledicu određivanje pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, rešenjem direktora Uprave, u trajanju od godinu dana

Registracija brza, proces pripreme dokumentacije traje

Sama registracija poljoprivrednog gazdinstva se obično brzo realizuje, jer poljoprivrednik u Upravi za trezor, u zavisnosti od vrste proizvodnje popunjava jedan ili dva obrasca koje podnosi zajedno sa pripremljenom dokumentacijom (lična karta – fotokopija i original na uvid, izvod iz katastra nepokretnosti, dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke – ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija kartice). Novoosnovano gazdinstvo je vidljivo u Registru poljoprivrednih gazdinstava već sledećeg dana.

„Trajanje procesa pripreme dokumentacije, pre svega pribavljanja izvoda iz katastra ne možemo da procenimo, jer on zavisi od više faktora i krajnje je individualan, navode za portal Plodna zemlja u Upravi za agrarna plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Informacije i neophodni obrasci za registraciju se mogu pronaći na stranicama Uprave za trezor http://www.trezor.gov.rs/sr/services/rpg/ i stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/ u delu Važni dokumenti, a na neke od čestih nedoumica odgovoreno je u rubrici Često postavljana pitanja: http://uap.gov.rs/pitanja-i-odgovori/registracija-poljoprivrednog-gazdinstva/.

Teme