Kako da... Naša priča

…konkurišete za neku od 36 MERA PODSTICAJA iz budžeta kao i predpristupnog fonda Evropske Unije

Podrška koju Republika Srbija pruža poljoprivrednim proizvođačima je velika i raznolika i kao registrovano komercijalno poljoprivredno gazdinstvo imate pravo na čitav niz subvencija iz nacionalnog budžeta i veoma povoljnu kreditnu podršku, a na raspolaganju su vam i sredstva iz predpristupnog fonda Evropske Unije – IPARD. Uslov za to je da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Registracija poljoprivrednog gazdinstva, koja je uslov za ostvarivanje prava na podsticaje, dobrovoljna je i besplatna, a status komercijalnog gazdinstva – poljoprivredno gazdinstvo koje je tržišno usmereno i koje može pod utvrđenim uslovima ostvariti pravo na podsticaje,  utvrđuje se prilikom registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Upis u Registar POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, na šta NAROČITO mora da se obrati pažnja

Navedeni podsticaji se ostvaruju preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a realizuje ih Uprava za agrarna plaćanja. Uslovi i načini ostvarivanja prava na subvencije regulisani su pravilnicima koji su objavljeni na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs. u delu Aktuelni podsticaji (http://uap.gov.rs/aktuelni-podsticaji/) i http://uap.gov.rs/aktuelne-mere-ipard/. Takođe, samo registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu koristiti sredstva koja obezbeđuju lokalne samouprave u okviru svojih budžeta, kao i iz budžeta AP Vojvodina.

Na koje sve subvencije možete da računate?

Uprava za agrarna plaćanja realizuje 36 mera podsticaja iz nacionalnog budžeta, koje obuhvataju sve aspekte proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Mere su grupisane u:

  • direktna plaćanja – u koje spadaju podsticaji u stočarstvu za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi, podsticaji za priplodna grla, premije za mleko  i podsticaji po košnici pčela, kao i podsticaji „po hektaru“ biljne proizvodnje
  • mere ruralnog razvoja – investicijske mere u izgradnju i opremanje objekata, nabavku mehanizacije i kvalitetnih priplodnih grla, podrška mladim poljoprivrednicima, podizanju višegodišnjih zasada, podršku razvoju prerađivačkih kapaciteta, razvoju ruralnog turizma, elektrifikaciji polja…
  • i posebne podsticaje

Registrovanim gazdinstvima su dostupne i tri mere IPARD programa:

Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, koja je namenjena podršci u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje.

Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, namenjena razvoju prerađivačkih kapaciteta.

Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja koja podržava investicije u ruralni turizam.

Teme