Kako da...

Potreban vam je novac da proširite proizvodnju? Ili, imate višak novca uložili biste u nečiji posao? Kako da GRUPNO INVESTIRATE i zaradite PRINOS od šest odsto

U Srbiji odnedavno je aktivna je platforma Ventu.rs koja organizuje celokupan proces grupnog investiranja (crowdinvesting). To je metod finansiranja kompanija koji podrazumeva veći broj investitora koji ulažu relativno male pojedinačne iznose u određenom vremenskom periodu. Investitori očekuju prinos na svoj ulog, a kompanija je u obavezi i da ih periodično izveštava o svom poslovanju. Na platformi Ventu.rs investitori kompanijama pozajmljuju novac, što znači da ne stiču udeo u vlasništvu već se očekuje da se zajam otplati u određenom vremenskom roku.

Luka Pejović, senior konsultat iz revizorske kuće BDO, za portal Plodna zemlja objašnjava kako funkcioniše ovaj vid finansiranja i sa strane ulagača i kompanije koja novac koristi. U tekstu ćete saznati koji su koraci da bi zainteresovani investitor novac uložio, ko obavlja proveru kompanija, koja je procedura, zarada…

Luka Pejović

„Uloga Ventu.rs platforme je organizacija celokupnog procesa crowdinvesting-a. Od selekcije kompanija koje će izaći na platformu, njihove provere, preko organizovanja kampanja do administracije otplate zajma ukoliko je kampanja uspešna. Ukratko, Ventu.rs je zadužen da na platformi budu samo kvalitetni projekti, kao i da ceo proces prođe jednostavno i bezbedno za sve učesnike“, ističe Luka Pejović.

Prvi korak za ulagača koji bi da investira slobodan novac

Prvi korak za ulagača je registracija na platformi, nakon koje se može upoznati sa trenutno aktivnim kampanjama. Kampanja sadrži veliki broj informacija neophodnih za donošenje investicione odluke: prezentaciju kompanije, promotivni video, investicioni profil u kome jepredstavljen celokupan poslovni i finansijski plan, kao i obrazac ugovora o zajmu. Ukoliko investitor smatra da je investiciona prilika dobra, proces se završava investiranjem i uplatom sredstava.

Ko garantuje investiciju, obavlja proveru ulagača i korisnika novca

Investicija na Ventu.rs nije depozit u poslovnoj banci i kao i svaka druga investicija nije osigurana kod Agencije za osiguranje depozita. Proveru ulagača sprovodi poslovna banka u kojoj ulagač ima račun, a proveru kompanija u koje se investira sprovodi Ventu.rs tim sasvojim partnerima iz revizorsko-konsultantske kuće BDO Srbija i Advokatske kancelarije Karanović&Partners.

Koliki je prinos na uložen novac

Prinos zavisi od konkretne kampanje i varira srazmerno riziku. Rizičnije kompanije plaćaju više kamate, i obrnuto. Konkretno, naš prvi klijent, Bubaja d.o.o. plaća 6% fiksne kamate, ali postoji i dodatni bonus koji je vezan za poslovni rezultat i koji može doneti dodatnih jedan ili dva odsto prinosa.

Kad se može očekivati zarada

Kamata se isplaćuje periodično, a glavnica takođe u pravilnim vremenskim razmacima nakon grejs perioda.

Šta se dešava ukoliko korisnik novca, mala firma u međuvremenu zapadne u probleme, ima li nekih garancija da će novac sigurno biti vraćen ulagačima?

U slučaju da kompanija zapadne u probleme, postoji mogućnost odlaganja kamate na određeno vreme. Kamata se ne otpisuje, ali se može odložiti najviše do datuma dospeća zajma. Kao što je rečeno garancije ne postoje, što je slučaj i sa svim drugim investicijama.

Najmanji i najveći iznos

Najmanji iznos koji se može investirati iznosi 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, a najveći se ograničava u zavisnosti od želja kompanije koja sprovodi kampanju. Veličina kampanje je najmanje 50.000 evra, a gornja granica formalno ne postoji.

Mali biznis je u fokusu

Ovakav način finansiranja najpogodniji je za male biznise sa održivim poslovnim modelom, dakle poslovanjem koje je ili profitabilno ili ima dobre šanse da to uskoro postane. Takođe, važno je da preduzetnici imaju nameru da dalje razvijaju svoj posao, da imaju plan kako to žele da izvedu kao i da zaista postoji potencijal za željeni rast. Takođe, dobro je ako je proizvod ili usluga kompanije namenjena širokoj publici koja je u idealnom slučaju lojalna brendu. Dobro dođe i ako je kompanija ima razvijen digitalni marketing ili ljudske kapaciteteda se pozabavi takvom vrstom promocije.

Troškovi za ulagače, odnosno korisnike sredstava

Investitori nemaju troškove prilikom investiranja, a kompanije plaćaju proviziju i administrativnu naknadu. Važno je naglasiti da neke od ovih troškova pokriva USAID, a EBRD je takođe spreman da pokrije značajan deo, tako da su troškovi za kompanije vrlo relativno gledano niski.

Odabir firmi koje koriste novac

Tim koji stoji iza Ventu.rs sastoji se od finansijskih i poreskih konsultanata iz revizorske kuće BDO, kao i marketinškog tima iz kompanije Turnkey. Takođe, Ventu.rs usko sarađuje i sa advokatskom kancelarijom Karanović&Partners.

Uplata novca i isplata prinosa

Kada se investitor odluči za investiciju, on je prvo unosi na platformi, posle čega elektronskom poštom dobija instrukcije za uplatu. Uplatu može izvršiti e-bankingom, m-bankingom ili nalogom za prenos (jedino nije moguće uplatu izvršiti gotovinom), a novac se transferiše na namenski račun kampanje. Ovaj račun glasi na ime kompanije koja prikuplja sredstva, ali je pristup sredstvima uslovljen uspehom crowdinvesting kampanje. Ukoliko je kampanja uspešna, odnosno ukoliko se prikupi minimalni cilj kampanje u zadatomroku, kompaniji se prebacuju sredstva na redovan račun i rok otplate počinje da teče. Kamate se isplaćuju u redovnim vremenskim razmacima (polugodišnje ili godišnje), kao i rate glavnice. Postoji i mogućnost grej perioda od godinu dana, kada se isplaćuje isključivo kamata. Kada zajam dospe, odnosno kada kompanija otplati ceo dug, kompanija više nema nikakvih obaveza prema investitorima.

Teme