Foto: Pixabay.com
Kako da...

KONTROLA PLODNOSTI obradivog poljoprivrednog zemljišta i ZAŠTO je važna za proizvođača (1)

Vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta može da se obrati ovlašćenoj organizaciji za određivanje osnovnih ili dopunskim parametara plodnosti zemljišta, bez obzira gde se nalazi njegovo gazdinstvo. Preporuka je važna jer sadrži podatke o potrebi gajene kulture za đubrivom i primeni agrotehničkih i meliorativnih mera, a naročito jer sadrži podatak o potrebnoj količini đubriva, aktivnoj materiji hraniva i količini oplemenjivača zemljišta koju je potrebno primeniti po jedinici površine, što itekako olakšava uzgoj.

Šta obuhvata kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog gazdinstva, ko obavlja kontrolu, kakva je procedura, za Plodnu zemlju odgovore su dali iz Uprave za poljoprivredno zemljište, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na sajtu ministarstva postoji i poseban deo gde se možete informisati o kontroli plodnosti poljoprivrednog zemljišta

„Vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta se po sopstvenom izboru obraća ovlašćenoj organizaciji za određivanje osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta bez obzira na mesto na kojem se nalazi njegovo gazdinstvo. Uzimanje uzoraka zemljišta sa parcele za određivanje osnovnih parametara plodnosti vlasnik ili korisnik može da obavi samostalno ili će uzorkovanje zemljišta obaviti ovlašćena organizacija. Nakon uzorkovanja zemljišta, uzorci se prenose u laboratoriju ovlašćene organizacije i putem laboratorijskih analiza se utvrđuju potrebni parametri plodnosti zemljišta i upisuju dobijeni rezultati. Nakon sagledavanja dobijenih rezultata utvrđenih parametara plodnosti zemljišta, sačinjava se preporuka koja se dostavlja na željenu adresu ili se uručuje poljoprivredniku“.

Šta obuhvata kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta


Sa ciljem očuvanja fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava poljoprivrednog zemljišta i postizanja optimalnih prinosa gajenih biljnih kultura putem primene agrotehničkih i meliorativnih mera, pravilne i racionalne upotrebe sredstava za ishranu biljaka (đubriva) i oplemenjivača zemljišta vrši se kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase.

Kontrole obuhvataju:

  • uzorkovanje zemljišta za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta,
  • uzorkovanje zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta,
  • laboratorijska analiza osnovnih, odnosno dopunskih parametara plodnosti zemljišta
  • davanje preporuka kojima se utvrđuje plodnost poljoprivrednog zemljišta.

GEOPORTAL – SVE o DRŽAVNOM poljoprivrednom ZEMLJIŠTU na jednom mestu i na jedan KLIK

Upis u Registar POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, na šta NAROČITO mora da se obrati pažnja

Postoje četiri službe Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Кragujevac, Кraljevo, Кruševac i Smederevo

Кontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši vlasnik ili korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta, a ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta koje mogu da budu privredno društvo, visokoškolska obrazovna ustanova i institut u oblasti poljoprivrede i ispunjavaju propisane tehničke i stručne uslove za ovu vrstu poslova sprovode kontrolu plodnost.

To se obavlja na sledeći način:

  • uzorkovanjem zemljišta za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta,
  • laboratorijskom analizom osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta
  • davanjem preporuka kojima se utvrđuje plodnost poljoprivrednog zemljišta.


Procedura

Vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta koji vrši kontrolu plodnosti se po sopstvenom izboru obraća ovlašćenoj organizaciji za određivanje osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta bez obzira na mesto na kojem se nalazi njegovo gazdinstvo, uključujući i poljoprivrednike koji su iz AP Vojvodina. U toku je razmatranje podnetih zahteva ispunjenosti uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova kontrole plodnosti, tako da može da se očekuje povećanje broja ovlašćenih organizacija koje obavljaju ove poslove.

Koji se parametri utvrđuju laboratorijskom analizom

Osnovni parametri plodnosti zemljišta se utvrđuju laboratorijskom analizom poljoprivrednog zemljišta, i to su: reakcija zemljišta (vrednost pH) – aktivna i supstituciona kiselost, vlažnost zemljišta, sadržaj slobodnog kalcijum karbonata, sadržaj organske materije (sadržaj humusa), sadržaj ukupnog azota (N), sadržaj lakopristupačnog fosfora u obliku P2O5 i sadržaj lakopristupačnog kalijuma u obliku К2O. Izuzetno sadržaj ukupnog azota (N) može da bude utvrđen bez sprovođenja laboratorijske analize, i to računskim putem iz sadržaja organske materije (sadržaja humusa).

Кoje preporuke poljoprivredna gazdinstva koja zatraže ovu uslugu mogu da dobiju


„Preporuka kao pisano uputstvo stručnog lica sadrži podatke o potrebi gajene kulture za đubrivom i primeni agrotehničkih i meliorativnih mera. Naročito sadrži podatak o potrebnoj količini đubriva, aktivnoj materiji hraniva i količini oplemenjivača zemljišta koju je potrebno primeniti po jedinici površine“, ukazuju u Upravi za poljoprivredno zemljište, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Teme