Banke

Krediti za likvidnost, obrtna i osnovna sredstva POLJOPRIVREDNICIMA, PREDUZETNICIMA i MSP ProCredit banke na rok i do deset godina

ProCredit banka je započela odobravanje kredita za likvidnost, obrtna i osnovna sredstava poljoprivrednicima, ali i preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima koja se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća, mesa, mleka i žitarica. 

Povoljniji uslovi kredita, ali i manji zahtevi za obezbeđenjem rezultat su sporazuma koji je banka potpisala sa USAID-om. Reč je o garantnoj šemi koju su pokrenuli DFC (Američka razvojna finansijska korporacija) i USAID  (Agencija SAD za međunarodni razvoj) uz podršku Ministarstva poljoprivrede, sa ciljem da se manje razvijeni regioni stimulišu kroz povoljne kredite banaka

„U pitanju su kreditni plasmani koji će moći brzo da se realizuju. U  slučaju kredita sa garantnom šemom, neće biti neophodno zahtevati obezbeđenje kredita od klijenata, budući da garantna šema pokriva čak 60% glavnice kredita. Takva podrška je od velikog značaja za veliki broj klijenata, poljoprivrednika i preduzeća, koja će u ProCredit banci  lako i jednostavno moći da dođu do dodatnih finansijskih sredstava“, kaže Ana Milić, direktorka Sektora za privredu ProCredit banke.

Minimalan iznos kredita koji može biti odobren uz ovu garantnu šemu je 10.000 evra, dok je maksimalan iznos 6,6 miliona evra. Period otplate plasmana može biti i 120 meseci, odnosno čak 10 godina

„Poučeni prethodnim višegodišnjim iskustvom plasiranja kredita uz korišćenje različitih garantnih šema koje imamo u svojoj ponudi, sigurni smo da je novi program izuzetno koristan  i da će ga veliki broj privrednika i poljoprivrednika iskoristiti na odličan način. ProCredit banka će, kao i ranije, biti uvek tu za sve svoje klijente, u želji da im osiguramo maksimalnu podršku u prevazilaženju svih izazova, pa i izazova koji su usled pandemije korona virusa nastali u njihovom poslovanju“, naglasila je Milić.

Teme