Jelica Minić i Miloš Nenezić
Info

Evropski pokret u Srbiji i Unija poslodavaca SARADNJA za jaču privredu i brže evrointegracije

Evropski pokret u Srbiji i Unija poslodavaca Srbije potpisali su Memorandum o saradnji kojim su najavili zajedničke aktivnosti na poboljšanju ekonomskog ambijenta u našoj zemlji, ali i na ubrzanju evropskih procesa.

Memorandum su potpisali Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji i Miloš Nenezić, predsednik Unije poslodavaca Srbije i predsedavajući Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije.

Potpisnice u Memorandumu navode nameru da zajednički rade na razvoju tržišne privrede, podsticanju, znanja i inovacija, unapređenju investicione klime, kroz usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU i ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije. Memorandum predviđa i pružanje podrške privredi u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja EU i harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Unije.

Jelica Minić i Boško Savković

„EPUS i UPS su dve najstarije evropske organizacije u Srbiji, koje žele da ubuduće snažnije nastupe i ka domaćoj javnosti i ka evropskoj administraciji. Memorandum je samo krovni sporazum, ali iza njega mi planiramo brojne aktivnosti koje će biti značajne za srpska preduzeća, a tiču se i oblasti obrazovanja, stručne prakse, a sve to u sklopu evrointegracija u kojima se naša zemlja nalazi“, kaže Boško Savković, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije.

„Naš zajednički cilj je dobro umrežena, konkurentna, održiva, inovativna privreda, zasnovana na znanju i sa stranim investicijama koje su transparentne i dolaze na naše tržište pod ravnopravnim uslovima sa domaćim investicijama. Treba da zaednički radimo na našem uključivanju u evropsko okruženje, bez dužničkog ropstva, bez rasporodaje prirodnih bogatstava, bez žrtvovanja vode, vazduha i zdrave hrane“, rekla je Jelica Minić. Ona je podsetila da je na raspolaganju nekoliko nedavno pokrenutih evropskih mehanizama, a jedan od njih je Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan koji podrazumeva bespovratnu pomoć od 9 milijardi evra za narednih 7 godina.

Teme