Osiguranje

DDOR OSIGURANJE Veća tražnja za putno zdravstveno osiguranje, do 15. oktobra klijentima jedan dan osiguranja GRATIS

Foto: Pixabay.com

Sprečeni da putuju kako su navikli u toku prethodne godine, zainteresovani posetioci dostupnih destinacija u inostranstvu, u maju 2021. godine pokazali su povećanu tražnju za ugovaranjem putnog zdravstvenog osiguranja sa proširenom sumom pokrića u slučaju infekcije koronavirusom u inostranstvu za čak 58% u odnosu na mesec ranije. Uvažavajući potrebe svojih klijenata i očekivanog povećanja broja putnika u inostranstvo, DDOR osiguranje je značajno proširilo pokriće od oboljevanja COVID-19 u toku putovanja. Sada pokriće troškova lečenja iznosi 10.000 evra, uz isplatu 200 evra fiksno u slučaju hospitalizacije u inostranstvu. Na ovaj način svi putnici u inostranstvo imaće sveobuhvatniju podršku u slučaju infekcije koronavirusom. Do 15. oktobra, svim klijentima koji odgovorno kreću na putovanja i ugovaraju ove polise, bilo za sebe, porodicu ili grupu prijatelja, DDOR osiguranje će obezbediti jedan dan osiguranja gratis.

Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID-19, moguće je ugovoriti kao individualno, porodično ili grupno, na period do 30 dana. Ugovara se kao doplatak na osnovnu polisu i pruža pokriće troškova lečenja i fiksan iznos naknade ukoliko je neophodna hospitalizacija uzrokovana bolešću COVID-19. Na primer, za četvoročlanu porodicu, razlika u ceni za doplatak za COVID-19 uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja je od 10 – 15 evra za 10 dana što je na nivou troška za jedan odlazak porodice u poslastičarnicu ili na kafu.

Sa ovako ugovorenom polisom, svaki putnik koji oboli od koronavirusa imaće podršku i pomoć do sume od 10.000 evra za pokriće troškova lečenja, prevoza i zdravstvenih usluga, kao i jednokratnu isplatu u gotovini u slučaju hospitalizacije 3 i više dana u inostranstvu. DDOR osiguranje takođe nudi i polisu osiguranja od otkaza putovanja, koja pruža delimičnu finansijsku odštetu u slučaju otkazivanja putovanja usled iznenadne nezgode ili bolesti izazvane i koronavirusom.

Da podsetimo, DDOR osiguranje je prva osiguravajuća kuća koja je, još u junu 2020. godine, pružila zaštitu u slučaju infekcije koronavirusom na putovanju sa ugovaranjem dopunskog pokrića uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Takođe, tržištu je od prošle godine na raspolaganju i usluga ugovaranja pokrića u slučaju infekcije COVID-19 gostiju hotela u Srbiji. Polisa osiguranja od nezgode za goste za hotela, banja, odmarališta i drugih smeštajnih objekata, sa ugovorenim bolničkim danima usled COVID-19, zaključuje se kao grupna polisa pravnog lica. Korisnici osiguranja su svi gosti ugovarača osiguranja čiji je boravak evidentiran u smeštajnom objektu i to bez ograničenja kada su u pitanju godine života. Ovo osiguranje važi ukoliko se ustanovi pozitivan test gosta hotela na koronavirus, a u toku boravka u odabranom objektu, kao i 10 dana nakon odlaska iz smeštaja, ukoliko zbog toga bude bilo neophodno da bude hospitalizovan. 

Teme