Prehrambena industrija

NOVE ČUVARKUĆE ZA 33 domaća prehrambena proizvoda

Foto: PKS

Pravo na žig “Čuvarkuća” danas su dobila 33 domaća prehrambena proizvoda u okviru Projekta Privredne komore Srbije (PKS) “Stvarano u Srbiji”. Prema odluci Saveta za dodelu žiga, mogućnost da budu obeleženi “Čuvarkućom” dobili su delikatesi, mlinski i mlečni proizvodi, flaširane vode, kompanija “Mercator S”, “Žito Bačka”, “Milk House”, “Lidl”. Na listi „Čuvarkuća“ sada je skoro 800 proizvoda iz više od 70 kompanija.

„Sticanje prava na žig ‘Čuvarkuća‘, znak je prestiža i značajna obaveza koju kompanija preuzima, a to je da poštuje i ispunjava sve kriterijume i uslove koje verifikuje Savet. Poštovanje svih procedura zdravstvene bezbednosti hrane preduslov je za dobijanje prava na žig. ‘Čuvarkuća‘ je i velika obaveza kompanija da se održava kontinuitet proizvodnje i dodata vrednost proizvoda”, ističe Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo PKS.

Saša Veljković, profesor marketinga na Ekonomskom fakultetu u Beogradu navodi da je “Stvarano u Srbiji” strateški projekat koji je podigao svest o mnogobrojnim koristima ulaganja u domaće znanje i rad, resurse, edukaciju potrošača, privredu i društvo.

“Potrošači sve više obraćaju pažnju na ‘Stvarano u Srbiji’ i žig ‘Čuvarkuća’. Trgovinski lanci partnerski pomažu realizaciju projekta, a sve veći broj naših proizvođača shvata njegov značaj, ulaže u kvalitet i domaće sirovine i konkuriše za dobijanje žiga. Nadam se da ćemo do kraja godine imati 1.000 proizvoda sa žigom “Čuvarkuća”, rekao je Veljković koji je i član Saveta za dodelu žiga. Dodaje da podaci iz kompanija čiji proizvodi nose ovaj znak i iz trgovinskih lanaca govore o rastu prodaje.

“Verujem da će se ovaj trend, koji ima svojevrsni multiplikativni efekat, nastaviti i u budućnosti. Kupovina ‘Čuvarkuća’ ima uticaj na povezane delatnosti u Srbiji, kao što su poljoprivreda, zanatstvo, transport, turizam, IT, konsultantske usluge. Pozitivan uticaj treba očekivati i na privlačenje stranih i domaćih investicija u oblastima gde postoji dobra osnova u pogledu sirovina, znanja, kreativnosti i drugih domaćih resursa za stvaranje kvalitetnih proizvoda”, objašnjava profesor.

Širenjem obuhvata projekta “Stvarano u Srbiji”, kao i konkretnom podrškom privredi i preduzetnicima, sigurno će doći i do prodora proizvođača iz drugih oblasti, što će opet podržati povezane delatnosti i kreirati bolji poslovni ambijent u Srbiji, kao i bolje uslove za život i za razvoj čitavog društva. “U sledećim fazama projekta posebna pažnja biće usmerena ka mladima, a nastojaćemo da u potpunosti iskoristimo njihov potencijal, kreativnost i ideje, kako bismo se našli na zajedničkom putu ka stvaranju Srbije kao boljeg mesta za život i rad“, poručuje Veljković.

Teme