Info

PROGRAM za poljoprivredu 2022-2024. godine RAZVOJ agrara i usklađivanja politike sa Evropskom unijom

Foto: Pixabay.com

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je izradu nacrta Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine, čije je usvajanje planirano početkom 2022. godine.


Nacionalni program za poljoprivredu predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora na srednjeročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2014-2024. godine.


Kao planski dokument, Nacionalni program za poljoprivredu definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u narednom trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva.
Donošenje Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine omogućava kontinuitet u planskom planiranju poljoprivredne politike, s obzirom da sledi nakon isteka važenja Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2018-2020. godine.


Nacionalni program za poljoprivredu za period 2022-2024. godine bliže definiše mere i aktivnosti u okviru ciljeva programa, koji se odnose na direktnu podršku proizvodnji, jedinstvenu organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, institucionalnu i sistemsku podršku i organsku proizvodnju.

Teme