Info

DRONOVIMA protiv ilegalnih useva duvana U poslednjih pet godina UNIŠTENO 793 tona nelegalno uzgojenog duvana

Potpisivanje ugovora o donaciji u Privrednoj komori Srbije Foto: Danijela Nišavić

Kompanija Japan Tobacco International (JTI), donirala je četiri drona i prateću opremu Fitosanitarnoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, koje će inspektori koristiti za suzbijanje nelegalne proizvodnje duvana, kao i za druge poslove iz svoje nadležnosti. Vrednost donacije je blizu 1,2 miliona dinara.

Uz pomoć ovih dronova, inspektori Fitosanitarne inspekcija će znatno efikasnije nadgledati zasade duvana širom Srbije čak i tamo gde je otežan nadzor zbog veličine parcela ili konfiguracije terena. Dronovi će se koristiti za vazdušni nadzor zasada duvana, kao i drugih poljoprivrednih kultura, čiji nelegalni uzgoj nanosi štetu budžetu i državnoj agrarnoj politici.

„Srbija iz godine u godinu beleži rast proizvodnje u većini sektora, tako da ćemo ovu godinu završiti sa izvozom većim od pet milijardi dolara. Poljoprivredna proizvodnja značajnim delom jača zahvaljujući podršci koju poljoprivrednici dobijaju u vidu subvencija. Sa rastom proizvodnje, rastu i iznosi podsticaja, ali i pokušaji da se subvencije steknu na nelegalan način. Zbog toga su nam od izuzetnog značaja i jačanje kapaciteta i kontrole primene subvencija“, izjavio je Senad Mahmutović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i dodao: „U sektoru proizvodnje duvana ova tema je posebno zanimljiva, jer se radi o proizvodnji koja je kontrolisana i u tom smislu rad inspekcije na terenu je stalan. Ova vredna donacija učiniće naše kolege efikasnijim i bržim, što će dodatno uticati na budžet. Koliko je to značajan segment našeg rada govori i podatak, za tekuću godinu, da smo zahvaljujući sprečavanju ilegalne proizvodnje duvana na više od 80 hektara sprečili da budžet Republike Srbije bude oštećen u iznosu od 1.354.860.000 dinara ili 11,58 miliona evra po osnovu sprečenog izbegavanja plaćanja akcize i PDV-a na rezani duvan koji se mogao proizvesti na ovim površinama.“

Kompanija Japan Tobacco International (JTI), jedini strani investitor koji finansira proizvodnju i otkupljuje domaći duvan, već pet godina unazad uspeva da kroz projekat Satelit u značajnoj meri doprinese sprečavanju i suzbijanju nelegalne trgovine duvanom tamo gde ona i počinje, na njivi. Kombinacijom najsavremenijih tehničkih rešenja satelitskog snimanja koje spektralnom analizom izdvaja zasade duvana od ostalih zasada zbog specifičnog hlorofila ove biljke, i ukrštanjem tih podataka sa podacima državnih registara legalno zasađenog duvana, otkrivaju se parcele sa nezakonitim zasadima duvana koje potom uništavaju nadležni državni organi.

„U poslednjih pet godina uništeno je 793 tona nelegalno uzgojenog duvana, dok je količina nelegalnih zasada duvana smanjena za 90 odsto, čime je sprečena potencijalna šteta za budžet od čak 453 miliona evra. Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje sprovodimo kao partner Vlade i državnih organa na prevenciji nelegalne trgovine duvanom i duvanskim proizvodima i očuvanju održivog legalnog uzgoja“, zaključio je Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija Japan Tobako Interancional za Zapadni Balkan. 

Prethodno je JTI donirao 7 pasa MUP-u i Upravi Carina koji su obučeni da pronađu krijumčareni duvan i cigarete. Naporima države da suzbije nelegalnu trgovinu, kompanija JTI doprinosi kroz učešće u radnoj grupi za borbu protiv krijumčarenja duvana, kao i u Stručnoj grupi za suzbijanje sive ekonomije. Naše međunarodno iskustvo doprinelo je i izradi Nacionalnog programa za suzbijanje Sive ekonomije. JTI podržava i kampanju AmCham za izgradnju kapaciteta inspekcija koja je doprinela drastičnom suzbijanju nelegalne trgovine na internetu. Pretrage internet oglasa nelegalnih duvanskih proizvoda na internetu prouzrokovale su 59 inspekcijskih kontrola, 13 prekršajnih prijava i pet potencijalnih krivičnih prijava.

Projekat Satelit pokrenut je u Srbiji primenom visoke tehnologije, koja je poslednja reč nauke u ovoj oblasti. Ista tehnologija se, zahvaljujući izvozu domaćeg znanja i iskustava, primenjuje i u Španiji, dok je planirano širenje projekta u Hrvatsku i Azijsko-pacifičku regiju.

Teme