Banke

Kreditna linija za zapošljavanje osetljivih socijalnih grupa

UniCredit Bank Srbija i Evropska investiciona banka (EIB) zvanično su lansirale namensku kreditnu liniju u iznosu od 30 miliona evra, koja ima za cilj podršku zapošljavanju, stručnom usavršavanju i dugoročnom zadržavanju lica iz osetljivih društvenih grupa. Na ovaj novac moći će da računaju kompanije koje su posvećene poboljšanju društvenog uticaja svog poslovanja i stvaranju dugoročnog liderstva, kao i mogućnosti zapošljavanja različitih kategorija ugroženih grupa – žena, mladih, osoba sa invaliditetom, izbeglice, odnosno onih segmenata stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada. Tim povodom održana je konferencija za štampu u beogradskom hotelu „Metropol“, na kojoj su bili predstavnici Evropske unije, EIB, UniCredit Grupe i banke, kao članice i predstavinici Vlade Srbije.

Pored finansiranja, kompanije ukoliko ispune specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i mogućnosti profesionalnog razvoja za sve ugrožene grupe koje se često suočavaju sa dodatnim preprekama za zapošljavanje, mogu da očekuju finansijsku nagradu zasnovanu na učinku. Finansijska nagrada je obezbeđena kao grant u okviru EIB-ove Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI), čiji je cilj podsticanje otvaranja novih radnih mesta i održivog rasta privatnog sektora.

Otklanjanje barijera za zapošljavanje

„Ovaj inovativni zajam je odgovor EIB-a na trenutne krize, podstičući nas da se pozabavimo postojećim društvenim razlikama i postavimo put ka društveno inkluzivnijem rastu. Ona dolazi u okviru naše nove filijale – EIB Global – posvećenog ogranka koji je uspostavila EIB da poveća uticaj finansiranja razvoja, proširi naša partnerstva i doseg naše finansijske i tehničke pomoći van Evropske unije, uključujući Srbiju i ceo region Zapadnog Balkana. Naša saradnja sa UniCreditom je model za primer koji nam pomaže da povećamo podršku kako društveno odgovornim kompanijama, tako i teže zapošljivim društvenim grupama u prevazilaženju barijera za zapošljavanje. Na ovaj način doprinosimo društveno-ekonomskom rastu Srbije i stvaranju jednakih mogućnosti za sve.“, rekla je potpredsednica EIB-a Liljana Pavlova odgovorna za Zapadni Balkan.

Teodora Petkova, direktorka za Istočnu Evropu, UniCredit Grupe naglasila je da je održivost je ključni stub poslovne strategije UniCredit-a i da to uključuje  snažnu društvenu posvećenost.

„Posebno zadovoljstvo je što mogu, zajedno sa kolegama iz naše lokalne banke u Srbiji, da podržim početak ove jedinstvene nove kreditne linije u saradnji sa Evropskom investicionom bankom. UniCredit Grupa kontinuirano radi na podršci relevantnim projektima i inicijativama usmerenim na stvaranje održive dugoročne vrednosti u našim zajednicama.Imamo dugogodišnju saradnju sa EIB grupom. Poslednjih godina zajedno smo pokrenuli različita rešenja za podelu rizika u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja su pomogla više od 10.000 klijenata, omogućavajući više od 2,5 milijardi evra novih kredita, kaže Teodora Petkova.

Napredak biznisa i socijalna inkluzija

Šef projektnog odeljenja zadužen za privredu i mala i srednja preduzeća Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Martin Klauke naglasio je da je ova kreditna linija još jedan pokazatelj na koji način EU podržava srpsku ekonomiju i pomaže biznisima da napreduju, u isto vreme podržavajući socijalnu inkluziju.

„Mi kao EU obezbeđujemo veliki broj grantova i plasiramo zajmove. Ovaj projekat će imati obe namene: da smanji prepreke za zapošljavanje za ljude koji imaju veću potrebu da se uključe na tržište rada, istovremeno zadovoljavajući i ekonomske aspekte kompanija. To je ujedno veliki i društveni i ekonomski podvig“, kaže Martin Klauke.

Konferenciji za medije povodom lansiranja ove kreditne linije prisustvovale su i članice i predstavnice Vlade Republike Srbije: prof. dr Darija Kisić, Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kao i Gordana Gavrilović, savetnica potpredsednice Vlade za rodnu ravnopravnost.

Šansa za mlade i žene preko 45 godina

Prof. dr Darija Kisić istakla je da nam ovakvi projekti omogućavaju da se podrže kompanije sa snažnom društvenom misijom u njihovim nastojanjima da pomognu kategorijama stanovništva koje teško nalaze posao, kao i osetljivim grupama. Ministarka za rad saopštila je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji jednocifrena i da je od početka godine do danas 32.000 ljudi dobilo posao a pripadalo je osetljivim kategorijama na tržištu rada.

„Za ovu godinu smo izdvojili još više novca za ove aktivnosti. U pitanju je 6,5 milijardi dinara i do današnjeg dana više od 11.000 ljudi je dobilo ovakvu vrstu podsticaja. Istakla bih kategoriju mladih ljudi koji treba da dobiju šansu da što pre uđu na tržište rada bez obzira na pol, etičku, socijalnu pripadnost“, naglasila je Kisić.

U svom obraćanju, Brankica Janković je podvukla da je od izuzetnog značaja da svi budemo pokretači i nosioci promena, ali i da delimo vrednost jednakih prava za sve, kako bismo unapredili naše društvo.

„Do 30 godina kada se pojavite kod poslodavca mladi ste previše, nemate iskustva, što je sve tačno. Ali, negde ga morate steći to iskustvo i otići ćete na porodiljsko odsustvo. Naravno, i treba. A posle 45-te počinju da vas gledaju tako da ste manje vredni, manje efikasni, manje spremni da učite… Dakle ostaje vam od 30-te do 45-te godine, zlatno doba“, naglasila je Poverenica za zaštitu ravnopravnost Brankica Janković.

Gordana Gavrilović, savetnica potpredsednice Vlade za rodnu ravnopravnost podržala je ovaj projekat i pozvala sve kompanije da slede primer UniCredit Banke, u daljim naporima razvijanja ravnopravnog i inkluzivnog društva u Srbiji.

Ovo je prvi EIB-ov zajam za privatni sektor u okviru Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti za Zapadni Balkan, koji će doprineti najvažnijim ciljevima za unapređenje održivog razvoja. EIB će takođe pružiti i tehničku pomoć za pripremu i implementaciju projekata kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi koji će imati širi društveni uticaj.

Inicijativa za jačanje ekonomske otpornosti

Evropska investiciona banka prepoznala UniCredit Banku kao istinskog partnera i ona je prva banka na Zapadnom Balkanu koja je potpisala ugovor o zajmu pod okriljem Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti.

„Uvek ističem značaj sektora malih i srednjih preduzeća koja predstavljaju glavni stub ekonomskog napredka naše zemlje, te sam siguran da ova kreditna linija doprinosi daljem unapređenju razvoja ekonomije, sa ciljem da izgradimo održivije društvo. Do sada su, UniCredit Bank i UniCredit Leasing zajedno sa EIB-om, plasirali preko 219 miliona evra za projekte u Srbiji”, izjavio je Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Bank Srbija.

Teme