Organska poljoprivreda

SRETENOVIĆA VODENICA I PG MAMUŽIĆ Radionice na ugljeničnim firmama o doprinosu organske proizvodnje povećanju klimatske neutralnosti poljoprivrede

Foto: Danijela Nišavić

U cilju intenziviranja promocije organske proizvodnje i praksi koje ublažavaju štetne uticaje poljoprivrede na klimatske promene, kao i mera za prilagođavanje poljo- privrede ovim promenama u Srbiji, Institut za zemljište, Beograd, u saradnji sa Serbia Organikom i Institutom za ekonomiku poljoprivrede realizuje projekat ,,Razvoj ino- vativnih metoda organske biljne proizvodnje u pravcu povećanja klimatske neutralnosti poljoprivrede“. Donator projekta je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, navodi se u publikaciji „Organica News“ koju izdaje Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organika.


Za postizanje postavljenih ciljeva osnovane su 2 ugljenične farme na imanjima dva organska proizvođača na kojima su se sprovela istraživanja i edukacija, jedna u centralnoj Srbiji i jedna u AP Vojvodini.

Dr Vladan Ugrenović i dr Vladimir Filipović

Prvi naučni rezultati koji su utvrdili postojeće stanje organske materije u zemljištu, kao i rezultati utvrdjenih praksi za smanjenje emisije GHG, kao i inovativne metode koje podstiču sekvestraciju ugljenika u zemljištu su predstavljeni na radionicama koje su organizovane početkom juna u Markovoj Crkvi, u okolini Lajkovca na poljoprivrednim gazdinstvu Sretenovića vodenica i u Ljutovu na poljoprivrednom gazdinstvu Mamužić.

Osnivanjem farmi ugljenika stvaraju se novi resursi za sprovođenje primenjenih istraživanja i obuke, koji do sada nisu postojali u Republici Srbiji. Planirane analitičke metode za praćenje, kao i nove tehnologije koje će biti uvedene, malo su proučavane i praktikovane u Srbiji i mogu
poslužiti kao model. Primenjena istraživanja i metode za postizanje veće klimatske neutralnosti poljoprivrede, kao i metode prenosa znanja mogu biti dobra polazna osnova za razvoj savetodavnih službi. Primarnim proizvođačima su posebno potrebne objektivne i prilagođene savetodavne usluge, kako bi se olakšalo donošenje odluka oodrživom upravljanju, ali su potrebne i javnom sektoru za sprovođenje politike podsticaja.

Organska proizvodnja na planiranim lokalitetima primenjuje se dugi niz godina, a prema vrsti zemljišta i agroekološkim uslovima predstavljaju reprezentativan uzorak ratarske proizvodnje za celu Republiku Srbiju.

Teme