Ratarstvo

JTI NAJUSPEŠNIJA GODINA PO KVALITETU DUVANA Završen otkup Virdžinije rekordna prosečna cena od više od 500 dinara bez PDV-a po kilogramu, kreće otkup Berleja prosečna cena iznad rekordnih 400 dinara bez PDV-a po kilogramu duvana

Kompanija Japan Tobacco International (JTI), jedina multinacionalna kompanija koja otkupljuje domaći duvan i ujedno najveći proizvođač duvana, sredinom novembra je privela kraju otkup duvana tipa Virdžinija, i početkom decembra kreće sa otkupom duvana tipa Berlej.

Kada se radi o Virdžiniji, koja čini većinu proizvodnje koju ugovara JTI, ovo je bila najuspešnija godina po kvalitetu u 28 godina, od zasnivanja proizvodnje ovog tipa duvana. Naime, od ukupne količine otkupljenog duvana, 20 odsto je u najvišoj klasi. U skladu sa tim, ostvarena je i rekordna prosečna otkupna cena od više od 500 dinara bez PDV-a po kilogramu, dok su otkupne cene za sve klase u proseku uvećane za oko 30 odsto. Uvećanje se pre svega odnosilo na niže otkupne klase, kako bi postojala ekonomska računica da se i one beru, suše i predaju na otkup.

Otkup Berleja počinje u prvoj polovini decembra, i otkupna cena i ovog tipa duvana takođe je uvećana. Tako su, u odnosu na inicijalno ugovorene, nove zagarantovane cene uvećane u proseku za 27 odsto. Cene viših otkupnih klasa su uvećane za 75 do 80 dinara po kilogramu, i one sada u proseku iznose iznad rekordnih 400 dinara bez PDV-a po kilogramu duvana.

„Trudimo se da budemo istinski partner našim proizvođačima duvana. I zato smo, svesni rastućih troškova života i proizvodnje, doneli odluku da značajno uvećamo otkupne cene duvana, kako bismo podržali naše poljoprivrednike i očuvali proizvodnju ove kulture u Srbiji“, istakao je Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade sirovog duvana u kompaniji JTI, i dodao da JTI sa svojim proizvođačima tesno sarađuje obezbeđujući im stručnu podršku u svim fazama rasta duvana, kao i neophodni repromaterijal. Pored toga, kompanija obezbeđuje novčane avanse bez kamate, kao i avanse za nabavku sušara, i opreme za proizvodnju zalivnih sistema i to na period od tri do sedam godina.

Kompanija JTI je počela sa ugovaranjem proizvodnje duvana za narednu godinu. S obzirom da je zainteresovanost za proizvodnju duvana sve veća, očekuje se da će naredne godine ugovorene površine biti veće nego ove. U 2023, JTI je ugovorio proizvodnju sa oko 300 proizvođača na teritoriji Srema, Mačve, Južnog Banata i Severne Bačke.

Teme