Info

BESPLATNI konsultantski programi za MIKRO, MALA i SREDNJA preduzeća KAKO ublažiti posledice pandemije COVID-19

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije poziva mikro, mala i srednja preduzeća da se prijave za besplatni konsultantski program Speed 2.0 koji je namenjen ublažavanju posledica izazvanih pandemijom COVID-19.

Privredna društva koja budu selektovana za učešće u programu imaće jedinstvenu  priliku da iskoriste ekspertizu iskusnog konsultanta koji će online analizirati njihove načine poslovanja i predložiti unapređenja. Takođe, preduzeća će tokom jednodnevnih konsultacija dobiti mogućnost da pronađu rešenje za probleme stvorene pandemijom ili probleme koji su postojali od ranije, a koje je aktuelna situacija pogoršala, kroz korake u domenu digitalne trasnformacije. 

Sva mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju između pet i 249 zaposlenih i redovno izmiruju obaveze prema državi, mogu da se prijave za program Speed 2.0 na sajtu Centra za digitalnu transformaciju: https://cdt.org.rs/home

Digitalna transformacija ne podrazumeva prevashodno kupovinu hardvera i softvera, time i nove troškove za firme, već, pre svega, predstavlja promenu radi unapređenja komunikacije sa dobavljačima ili kupcima, marketinga, kao i poslovnih procesa i modela. Konsultanti CDT-a su već radili sa blizu stotinu mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji u okviru sličnog programa Speed 1.0, tokom prvog talasa pandemije, pomažući firmama da ublaže direktne posledice pandemije Covid.

Inače, sva preduzeća koja apliciraju za program najpre će imati mogućnost da popune dva upitnika – test digitalnog imuniteta i digitalne konkurentnosti. Kroz tu samoevaluaciju, dobiće uvid u to koliko su spremna za izazove poslovanja u okruženju, izmenjenom zbog pandemije covid 19, a takođe i kolika je njihova konkurentnost u eri poslovanja, obeleženoj digitalnom transformacijom. Program Speed 2.0 je, inače, razvijen uz svesrdnu podršku Privredne komore Srbije i Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ. 

Iskustva kompanija i konsultanata koji su učestvovali u sličnom programu Speed 1.0 mogu se videti na: 

https://twitter.com/cdtsrbija?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Teme