Kako da...

Koja dokumenta su vam potrebna da bi učestvovali na javnom nadmetanju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Foto: Pixabay.com

Da bi učestvovali na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, neophodno je ispuniti i određene uslove. U nastavku teksta možete pročitati šta vam je potrebno od dokumentacije.

„Obaveštavaju se sva zainteresovana lica za učestvovanje na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini da ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje dokumenatacijom koja je navedena u oglasu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini“, navodi Uprava za poljoprivredno zemljište, koja je i nadležna za celokupni postupak.

GEOPORTAL – SVE o DRŽAVNOM poljoprivrednom ZEMLJIŠTU na jednom mestu i na jedan KLIK

Imajući u vidu česte nedoumice ponuđača koje se odnose na potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje na javno nadmetanje iz Uprave za poljoprivredno zemljište naročito skreću pažnju na sledeće:

  • Za dokazivanje tri godine aktivnog statusa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva potrebno je pribaviti potvrdu o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.
  • Prilikom podnošenja zahteva nadležnoj ekpozituri / filijali Uprave za trezor potrebno je naglasiti da je potrebna potvrda o aktivnom statusu za tri godine. Primer potvrde o aktivnom statusu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava možete pogledati ovde.
  • Kao dokaz o vlasništvu  poljoprivrednog zemljišta potrebno je priložiti izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (ne stariji od šest meseci), ne razna uverenja, potvrde i druga dokumenta.

Teme