Plodna zemlja

Raspisan javni oglas za 3.914 hektara u opštini Sečanj, jedini uslov da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine

Foto: Pixabay.com

Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Sečanj raspisan je 3. juna, a ukupna površina zemljišta koja se nudi u zakup iznosi 3.914,6925 ha, raspoređenih u 913 jedinica nadmetanja. Period zakupa je 15 godina u svim katastarskim opštinama na području opštine Sečanj.

Javno nadmetanje se odvija elektronski, preko aplikacije Digitalno javno nadmetanje, a rok za prijavu je 16.06.2021. u 13 časova. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 24. juni.

Svi zainteresovani ponuđači mogu na jednostavan način učestvovati u nadmetanju, koristeći računar ili mobilne uređaje. S obzirom da se radi o drugom krugu nadmetanja, jedini uslov koji je potrebno da ispune je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Teme