Plodna zemlja

Oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup 7.366 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u ZRENJANINU

Foto: Pixabay.com

Raspisan je oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje grada Zrenjanina. Ukupna površina koja se nudi u zakup iznosi 7.366,4686 ha. Period zakupa je 15 godina za 1.121 jedinicu javnih nadmetanja, dok je 38 jedinica javnih nadmetanja oglašeno na jednu godinu.

U ponudi je najviše pašnjaka, u površini od 3.440 ha, od toga najzastupljeniji su pašnjaci 3. klase – 2187 ha. Početna cena za ovu klasu pašnjaka u drugom krugu iznosi 16,96 eur/ha. Takođe, u ponudi je skoro 2.000 ha njiva, kao i 980 ha površine pod livadama. Početna cena za njivu 3. klase je 84,77 eur/ha.

Od ove godine ponude za javna nadmetanja se dostavljaju elektronskim putem, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje. Na ovaj način, svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači lako i jednostavano mogu poslati svoje ponude, bilo da koriste računar ili mobilni telefon.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, a jedini uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Rok za prijavu je 16. jun 2021. godine do 12 časova, a otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 26. jun 2021. godine, obajvila ja Uprava za poljoprivredno zemljište na sajtu.

Teme