Lov i ribolov

Translokacija i spašavanje riblje mlađi iz razliva reka Dunava i Save

Foto: "Vojvodinašume"

Kao odgovoran korisnik i upravljač  10 delova ribolovnih područja “Bačka“; „Banat“ i „Srem“ na rekama Dunav, Sava i Studva u ukupnoj dužini od 395 km na teritoriji AP Vojvodine, JP “Vojvodinašume“ je u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem donelo odluku o pokretanju najveće akcije spašavanja ugrožene ribe i riblje mlađi iz razliva* reka Dunave i Save u proteklih 10 godina.

*Razliv je zaleđe reka (rukavci, kubici, bare, depresije) koje se puni vodom iz glavnog toka reka i idealno su mesto za mrest ribe.Ukoliko dođe do naglog povlačenja reke u glavno korito reke, veliki broj pre svega riblje mlađi i sitnije ribe ostaje zarobljen u barama i depresijama Dunava i Save.

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana „Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“. U periodu 15. jula i 15. septembra 2021.godine planirane su akcije spašavanja i translokacije na najkritičnijim mestima razliva Dunava i Save i to:

  • Područje “ Obedske bare“ – Sava
  • Područje „Koviljsko-petrovaradinskog rita“ – Dunav
  • Područje “Apatinski rit“ – Dunav
  • Područje “Monoštorskog rita – Dunav

Translokacija i spašavanje ribe i riblje mlađi biće realizovna sopstvenom radnom snagom, a upušćen je poziv i Udruženjima sportskih ribolovaca sa navedenih područja, da se uključe u ovu korisnu i humanu akciju spašavanja ribe i riblje mlađi.

Planirano je da se u periodu 15. jula i 15. septembra 2021. godine na navedenim područjma realizuje humano i bezbedno hvatanje i njihova translokacija do glavnih tokova Dunava i Save, a ukoliko se pokaže potreba, akcija će biti proširena i na druga ribolovna područja kojima gazduje JP “Vojvodinašume“.

Teme