Ratarstvo

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O JEČMU Kako do većih prinosa, koje zemljište je najpovoljnije za setvu ječma

Ječam

U odnosu na pšenicu, ječmu je dovoljno 450 mm pravilno raspoređenih padavina kako bi nesmetano rastao i razvijao se. Međutim, osetljiviji je na kvalitet zemljišta, pa zbog svog kratkog korena „traži“ kvalitetnije tle. S obzirom da je kultura koja lako oboleva kada se gaji kao samostalna biljka, predlaže se da ječam ima pretkulture kao što su na primer zrnaste mahunarke. U tom slučaju i njegovi prinosi će biti viši.

Odabir sorte

Pri odabiru sorte koja će se sejati važna je namena za koju će se ječam koristiti – da li će to biti za ljudsku ishranu, za stočnu hranu ili možda za tekstilne proizvode.

Najzastupljenije sorte ječma, a koje se takođe mogu naći u ponudi Delta Agrara, jesu Carmina i Finola.

Carmina i Finola

Carmina je šestoredi ozimi stočni ječam, izuzetno prinosna sorta čije zrno ima dobar kvalitet, koji je namenjen za ishranu životinja, posebno kao zamena za kukuruz usled svog odličnog aminokiselinskog sastava. Odlikuje ga dobra otpornost na rđu i buđ, visoka tolerantnost na bolesti lista i klasa, kao i dobra tolerantnost na niske temperature.

Za setvu ove sorte dovoljno je od 150-170 kg semena/ha, odnosno 350 klijavih zrna/m2, a u optimalnim uslovima prinosi se kreću od 8.5 do 10 t/ha.

Optimalni rok setve je od 10. do 15. oktobra.

PROČITAJ JOŠ

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O PŠENICI Kako odabrati pravu SORTU PŠENICE, šta je važno za SETVU

Finola je srednje rani, šestoredni ozimi stočni ječam, namenjen takođe za ishranu životinja, sa dobrim kvalitetom zrna. Ima odličnan aminokiselinski sastav i procenat proteina i do 15%. Odlikuje ga dobra otpornost na rđu i buđ, kao i visoka tolerantnost na bolesti lista i klasa

Za setvu je dovoljno 150-170 kg semena/ha, odnosno 350 klijavih zrna/m2, dok je optimalan rok setve od 10. do 15. oktobra.

I kada je ječam u pitanju, ovo je bila godina rekordnih prinosa. Na pomenutom imanju Jedinstvo, sorta ječma Finola ostvarila je prinos od 10.293 kg/ha, dok je sorta Carmina dala prinos od 9.778 kg/ha, na ukupnoj površini od 86 ha pod navodnjavanjem. Na imanju Napredak ostvaren je prinos ozimog ječma od preko 9 t/ha u suvom ratarenju. Pojedinačni kupci ovih sorti i sa ječmom su ostvarili do sad neviđene brojke – sa imanja Glogovac stiže nam prinos sorte Carmina od 10 t/ha.

Teme