Plodna zemlja

Objavljeni oglasi za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Negotinu, Ćićevcu, Vladimircima, Surdulici, Dimitrovgradu i Loznici

Foto: Pixabay.com

U toku prethodne nedelje u opštinama Negotin, Ćićevac, Vladimirci, Surdulica, Dimitrovgrad, kao i u gradu Loznici raspisani su oglasi za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Rok za prijavu je 16. novembar 2021. u opštini Vladimirci, odnosno 17. novembar 2021. godine u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Najviše zemljišta se nudi u Dimitrovgradu, ukupno 5.260 hektara. Period zakupa u ovoj opštini je 15 godina. Na teritoriji opštine Surdulica u ponudi je 2.825 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, sa periodom zakupa takođe na 15 godina, dok ukupna površina koja se nudi u zakup u opštini Negotin je 1.802 ha. U Negotinu se zemljište u katastarskim opštinama Veljkovo, Mokranje, Radujevac, Rajac, Rečka, Rogljevo, Smedovac, Tamnič i Čubra daje na period zakupa od 1 godine, jer je u toku postupak komasacije. Za jedinice javnih nadmetanja u ostalim katastarskim opštinama na području Negotina period zakupa je 15 godina.

U Vladimircima, Ćićevcu i Loznici u ponudi je nešto manja površina državnog poljoprivrednog zemljišta. Vladimirci imaju u ponudi 200 hektara zemljišta raspoređenog u 277 javnih nadmetanja. Na području grada Loznice u ponudi je 182 ha, a u opštini Ćićevac 75 ha poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Detaljne informacije o uslovima prijave, kao i tabelarni prikaz javnih nadmetanja, sva zainteresovana pravna i fizička lica za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta mogu pronaći na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište. Takođe, na sajtu je objavljeno i detaljno korisničko i video uputstvo za korišćenje aplikacije Digitalno javno nadmetanje, putem koje se vrši prijava na javna nadmetanja.

Teme