Plodna zemlja

Prvi krug nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u SOMBORU, SUBOTICI, BAČKOJ TOPOLI, IRIGU, ŠIDU i KIKINDI

Foto: Danijela Nišavić

Javni oglasi za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta prethodnih dana su raspisani u gradovima Somboru, Subotici i Kikindi, kao i u opštinama Bačka Topola, Irig i Šid. U pitanju je prvi krug javnih nadmetanja, objavila je Uprava za poljoprivredno zemljište.

Na području grada Sombora ukupno se nudi u zakup površina od nešto više od 7500 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ukupno je oglašeno 1230 jedinica javnih nadmetanja u svim katastarskim opštinama. Period zakupa je godinu dana za većinu jedinica javnih nadmetanja, osim za 52 nadmetanja gde je period zakupa 15 godina, odnosno 19 nadmetanja koja su oglašena na period zakupa od 30 godina.

Subotica u ponudi ima 1467 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, raspoloživog za davanje u zakup. Perid zakupa za sve jedinice javnih nadmetanja je 15 godina.

U Kikindi se ukupno nudi 2650 hektara državnog zemljišta, raspoređenih u 464 nadmetanja po godišnjem programu za agroekonomsku 2022. godinu i 10 nadmetanja iz prethodih godišnjih programa. Period zakupa za većinu jedinica javnih nadmetanja je 15 godina, dok je ukupno 49 nadmetanja oglašeno na period zakupa od godinu dana.

U Šidu je oglašeno 1257 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, sa periodom zakupa na godinu dana za sve jedinice javnih nadmetanja. Bačka Topola u ponudi ima nešto manje zemljišta, oko 259 hektara, kao i opština Irig, gde je oglašeno 395 hektara državnog zemljišta. Period zakupa za sve jedinice javnih nadmetanja u ovim opštinama je 15 godina.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači uslove učešća u prvom krugu javnog nadmetanja mogu pronaći u oglasima, objavljenim na zvaničnoj veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište. Uprava napominje da se javno nadmetanje sprovodi isključivo digitalnim putem, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje. Zainteresovani ponuđači na jednostavan način, putem računara ili mobilnog uređaja, šalju ponude na način koji garantuje potpunu transparentnost i zakonitost sprovođenja postpupka javnog nadmetanja. Sva pravna i fizička lica, zainteresovana za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, u aplikaciji Digitalno javno nadmetanje mogu dobiti sve informacije o zemljištu koje je predmet ponude, uključujući i geografski prikaz parcela na satelitskim podlogama, što im omogućava da utvrde tačan položaj, izgled i lokaciju zemljišta na terenu.

Rok za prijavu na nadmetanja je 27.01.2022. godine u Kikindi, Šidu i Bačkoj Topoli, u Irigu je to 02.02.2022, u Subotici 03.02.2022. godine, dok zainteresovani ponuđači sa područja Sombora svoje prijave mogu slati do 07.02.2022. godine.

Teme