Lekovito bilje Organska poljoprivreda

SERBIA ORGANIKA objavila Priručnik o organskoj proizvodnji lekovitih i aromatičnih biljaka, autora dr Vladimira Filipovića

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“  je izdalo Priručnik o organskoj proizvodnji lekovitih i aromatičnih biljaka (ISBN 978-86-88997-20-1) autora dr Vladimira Filipovića uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji.

Priručnik je napisan u skladu sa zahtevima trenutno važeće EU Uredbe 2018/848 o organskoj proizvodnji, sa tekstom Predloga novog Zakona o organskoj proizvodnji i postojećim Pravilnicima o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS“, broj 95 od 3. jula 2020. i broj 24 od 19. marta 2021.).

Neke od smernica za izradu ovog Priručnika nalaze se u dve strategije koje čine osnovu ,,Evropskog zelenog plana“, u Strategiji „od njive do trpeze – za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sistem“ COM (2020) 381 i u Strategiji „Za bioraznolikost do 2030. godine sa ciljem vraćanja prirode u naš život“ COM (2020) 380.

Pročitaj još…

KAMILICA I PITOMA NANA – Najtraženije lekovito bilje, kada se seju, kako se gaje, beru i suše

Dr Vladimir Filipović

U Priručniku je predstavljena kompletna tehnologija proizvodnje devet traženijih i za organsku proizvodnju značajnih lekovitih, aromatičnih i začinskih biljnih vrsta, kao i njihova upotreba i agroekološki uslovi u kojima se one mogu gajiti.

Sama publikacija je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog i praktičnog rada autora na usavršavanju metoda organske proizvodnje u proizvodnji različitih lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka.

Ova publikacija je namenjena širokom krugu korisnika, kako iz oblasti organske poljoprivrede, tako i svim ostalim zainteresovanim.

Obrađene lekovite i aromatične vrste:

Pitoma nana (Mentha piperita L.)

Kamilica (Chamomila recutita (L.) Rauch syn. Matricaria chamomilla (L.))

Neven (Calendula officinalis L.)

Odoljen (Valeriana officinalis L.)

Morač (Foeniculum vulgare Mill.)

Hajdučka trava (Achillea millefolium L.)

Kopriva (Urtica dioica L.)

Bela slačica (Sinapis alba L.) i

Gavez (Symphytum officinale L.)

Teme