Voćarstvo i vinogradarstvo

U Srbiji ima trenutno registrovanih 466 vinarija, rast proizvodnje vina u 2022. u odnosu na 2021. za 32%

Broj registrovanih vinarija u Srbiji povećan  za 58% u prethodnih nekoliko godina i trenutno iznosi 466. U proizvodnoj 2021/22. godini vinarije su prijavile proizvodnju od oko 29,5 mililona litara vina što je za 32% više u odnosu na prethodnu godinu.

„U periodu od 2019. godine do 2022. godine,  podignuto je 953 hektara novih vinograda a najviše u 2021. godini – 285 hektara novih vinograda dok su registrovani proizvođači vina prijavili proizvodnju od oko 29,5 mililona litara vina, što je za 32% više u odnosu na proizvodnu 2020/21 godinu“ rekla je Jelena Tanasković, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prilikom posete vinariji “Cilić“ u Lozoviku kod Jagodine na dan Svetog Trifuna zaštitnika vinogradara.

Tanasković je podsetila da Ministarstvo poljoprivrede izdvaja značajna sredstva za podsticaje za vinogradarstvo i proizvodnju vina koji se odnosi na podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze, investicije u preradu i marketing, proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju vinove loze, nabavku novih mašina i opreme, unapređenje kvaliteta vina, funkcionisanje udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla i osiguranje zasada i rasadnika a značajna sredstva se obezbeđuju i iz IPARD  programa.

Teme