Selo&Planina&Grad

STARA PLANINA I PLANINA KUČAJ-BELJANICA novi NACIONALNI PARKOVI

Farma "Magi" na Staroj Planini Foto: Sergej Ivanov

Područja Stare planine i planina Kučaj-Beljanica od 5. januara su pod najvišim stepenom zaštite države, jer je pokrenut postupak njihove zaštite i to kao nacionalnih parkova, izjavila je Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine. Ovo su prva dva nacionalna parka koja će biti proglašena u Srbiji nakon 40 godina, a taj status su zaslužila zbog velikog prirodnog bogatstva na svojim teritorijama, saopšteno je iz Vlade.


„Studije za nove nacionalne parkove koje je izradio Zavod za zaštitu prirode, danas su postavljene na sajt Ministarstva zaštite životne sredine, a od tog momenta je i zvanično pokrenut postupak zaštite, odnosno već su na snazi svi režimi i mere zaštite koje studije sadrže“, naglasila je Vujović.


Predviđeno je da se, kada se postupak okonča, Nacionalni park Stara planina prostire na 116.000 hektara, a Nacionalni park Kučaj-Beljanica na oko 45.000 hektara.


Vujović je istakla da je zaštićeno područje Stara planina jedno od najvrednijih i najposećenijih u Srbiji, koje pored lepote pejzaža, odlikuje i bogatastvo biljnog i životinjskog sveta, dok je Kučaj-Beljanica šumsko područje, sa očuvanim hrastovim i bukovim šumama, ali i pećinama, klisurama i kanjonima.
Ona je ukazala na to da je Stara planina do sada imala status parka prirode, te da će proglašenjem nacionalnog parka dobiti maksimalan stepen zaštite, a područje Kučaj-Beljanice je sada prvi put pod zaštitom.

Inače, u Srbiji su poslednji put proglašeni nacionalni parkovi Tara i Kopaonik 1981. godine.

Teme