Naša priča

„MLADI POLJOPRIVREDNICI U SRBIJI I EU“ DDOR predstavio situaciju u osiguranju u poljoprivredi na Sajmu poljoprivrede

Foto: DDOR

Kompanija DDOR osiguranje, tradicionalno prepoznata kao ključna institucija za saradnju u obezbeđivanju održivosti poljoprivredne proizvodnje, pruža punu podršku aktivnostima Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika (SUMP) koje nastoji da ovu značajnu industrijsku granu afirmiše i razvija u populaciji mladih profesionalaca. Potvrda za ovu tvrdnju i želju za približavanjem i mlađoj populaciji poljoprivrednika, je i činjenica da je DDOR osiguranje, kao lider na tržištu, predstavilo mobilnu aplikaciju DDOR TERRA, razvijenu u saradnji sa renomiranom institucijom za upotrebu digitalne tehnologije u poljoprivredi – Institutom BioSens. Na konferenciji “Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU” organizovane na štandu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo prvog dana 89. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, predstavljena je trenutna situacija u osiguranju u poljoprivredi, mogućnosti za kvalitetniju zaštitu useva i plodova, ali i životinja i poljoprivredne mehanizacije.

Povodom otvaranja 89. međunarodnog poljoprivrednog sajma, Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, izjavio je: „Kako smo svedoci velikog uticaja klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, a time i na čitavu prehrambenu industriju, ostajemo snažno posvećeni zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promena, koje imaju ogroman uticaj na nepovoljne vremenske uslove i prirodne katastrofe. Zbog toga je za DDOR i Unipol, našu matičnu grupaciju, jedan od ciljeva za postizanje Agende 2030, između ostalog, i cilj 13 – Akcija za klimu. Kao osiguravači, uvek smo štitili naše klijente od ovih rizika i postaje nam jasno da su tradicionalne analize zastarele. Zbog toga moramo da razvijemo nove i sofisticiranije modele predviđanja koji mogu da definišu nove scenarije verovatnoće, omogućavajući nam da kvalitetno predvidimo određene rizike i trendove. Na osnovu tradicije i iskustva DDOR-a i naše Unipol grupe, uvereni smo da ćemo nastaviti da pružamo klijentima adekvatnu zaštitu njihove imovine i vrednosti.“

„Osigurane površine u Srbiji su na nivou od 12-15%, a u Vojvodini od 15-18% ukupnih obradivih površina. U poređenju sa Evropom, možemo da kažemo da je naše tržište u razvojnoj fazi. Uzimajući u obzir klimatske promene koje nas ne štede u poslednjim godinama, kao i podršku države kroz subvencije, nameće se konstatacija da je osiguranje u poljoprivredi nije trošak nego investicija koja će se kad-tad isplatiti. Kompanija DDOR osiguranje već 75 godina slovi za partnera poljoprivrednih proizvođača, ali i svih drugih učesnika u agro lancu. Naša platforma DDOR TERRA se uspešno koristi više od godinu dana, a naši korisnici sve više prepoznaju značaj mogućnosti prijave šteta sa svojih njiva i voćnjaka. Naravno, mlađa generacija poljoprivrednika je brže i lakše usvojila aplikaciju, više je koristi, pa čak je i preporučuje svojim prijateljima i kolegama. Značajno je istaći da DDOR TERRA jeste besplatna za sve klijente sa polisom osiguranja useva i plodova ugovorenu kod DDOR-a. Podrška SUMP i njihovim aktivnostima postala je već uobičajena za nas, a partnerstvo prirodno jer iskreno verujemo da je razvoj poljoprivrede u budućnosti oslonjen na generacije koje dolaze i na korišćenje novih tehničko-tehnoloških rešenja za sticanje komparativne prednosti kako na domaćem, tako i na tržištu Evrope i sveta,“ izjavio je Lazar Bogdanović, direktor Sektora za osiguranje poljoprivrede DDOR osiguranja.


Predstavnici DDOR osiguranja biće prisutni na 89. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u okviru zajedničkog izložbenog prostora svog dugogodišnjeg partnera Zadružnog saveza Vojvodine u Hali 1 i pružaće svim zainteresovanim posetiocima informacije o proizvodima i uslugama osiguranja u poljoprivredi, ali svim drugim oblicima obezbeđivanja imovine i života.

Da podsetimo, DDOR TERRA je jedinstveno tehnološko rešenje namenjeno svim poljoprivrednim proizvođačima, koji od sada mogu da pomoću pametnog telefona imaju pregled svojih aktivnih polisa osiguranja useva i plodova, ali i da brzo i lako prijave štetu koja eventualno nastane na njihovom polju ili voćnjaku. Aplikacija je razvijena sa Institutom BioSens, evropskim liderom u razvoju agrotehnoloških rešenja i koristi najsavremenije GIS (Geografski informacioni sistem) modele za prijavu i procenu štete upotrebom satelitskih fotografija i naprednih filtera za odabranu parcelu sa osiguranim usevima ili plodovima, te prati njihov rast i napredak do termina za žetvu. Čitav aplikativni sistem obezbeđuje jasniju procenu rizika, a u slučaju štete preciznije kvantifikovanje gubitaka. Na ovaj način, pored jednostavnosti i tačnosti, DDOR TERRA ubrzava postupak procene i likvidacije štete. Aplikacija je besplatna za sve osiguranike DDOR-a sa polisama koje pokrivaju njihove useve i plodove i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavinici. Ova inicijativa potvrđuje društvenu odgovornost DDOR-a kao lidera u osiguranju svih članova agro-lanca uz činjenicu da je u poslednjih 5 godina ovo društvo isplatilo štete u ukupnom iznosu od više od 3,2 milijarde dinara.

Teme