Agro Svet

EGIPAT kupuje meku pšenicu

Foto: Pixabay.com

S obzirom na trenutnu neizvesnost i nedavni pad cena, neki kupci, kao što je Egipat, zauzimaju drugačije pozicije. Egipatski GASC objavio je poziv na tender za kupovinu meke pšenice za isporuke zakazane za drugu polovinu septembra i/ili prvu polovinu oktobra. Vremenski uslovi u Francuskoj se poboljšavaju nakon perioda kiše i pada temperatura. Proizvođači sada čekaju da se žetva nastavi da bi procenili količinu na koju su uticale padavine. Proizvod slabijeg kvaliteta će tada pronaći vrednost u sektoru stočne hrane.

Ruske ponude će naravno biti vredne pažnje, posebno pošto su lokalni analitičari revidirali potencijal izvoza meke pšenice za sezonu 2023-2024 naviše u poređenju sa početnim procenama. Jasno je da je pad evra u odnosu na dolar faktor koji treba pratiti, sa povratkom ispod 1,10. Evropski izvoznici očigledno obraćaju veliku pažnju na bilo koji faktor koji bi mogao da podstakne izvoznu aktivnost. U zajedničkom saopštenju za štampu, FranceAgriMer, Arvalis i Terres Inovia objavili su svoje početne trendove kvaliteta za žetvu 2023. godine. Nivo proteina u jarom ječmuse smatra zadovoljavajućim, ali je kvalitet heterogen. Heterogenost se takođe primećuje kod durum pšenice, gde sadržaj proteina i specifična težina veoma variraju u zavisnosti od proizvodnih područja.

Učesnici na tržištu sa velikim interesovanjem prate razvoj situacije u ruskom i ukrajinskom području, posebno u lučkim objektima i podstiču pitanja o izvoznim aktivnostima. Što se tiče kukuruza, nedavne padavine su umirile proizvođače. Ocena useva u stanju „od dobrog do odličnog“ poboljšana je za dva
poena u poređenju sa prošlonedeljnim procenama. Oni sada iznose 57% za kukuruz i 54% za soju.


Cene ove dve robe pale su u Čikagu, testirajući tačke tehničke podrške i vraćajući se na nivoe blizu jednomesečnog minimuma. Kao i na drugim tržištima, poput tržišta nafte u SAD, cene soje i sojinog ulja su juče veoma oscilirale. Proizvodnja soje je predviđena na 48 miliona tona, uzimajući u obzir verovatni porast u području useva u vreme setve. Kada je u pitanju kukuruz, optimizam se takođe vraća u Argentinu, a očekuje se da će proizvodnja biti oko 56 miliona tona.

Teme