Naša priča

Jovana Ožegović iz Beograda jedna od pet nagrađenih Sakura stipendista „Kako se iskustvo „Smart farming“ u poljoprivredi Japana može preneti na Srbiju“

Jovana Ožegović Foto: Privatna arhiva

„Sakura stipendija koju sam dobila za putovanje u Japan predstavlja za mene ne samo neverovatnu priliku, već i ispunjenje dugogodišnje želje. Moja ideja za istraživački rad zapravo proizilazi iz višegodišnjeg interesovanja i strasti prema tehnologiji i inovacijama. Kada sam saznala za konkurs i počela da istražujem o čemu bi mogao biti moj rad, otkrila sam da je Japan jedan od pionira u primeni modernih tehnologija, kao što su dronovi, robotika i veštačka inteligencija u sektoru poljoprivrede. S obzirom na to da je Srbija zemlja sa bogatom poljoprivrednom tradicijom, ali takođe i otvorena za inovacije koje mogu unaprediti produktivnost i održivost sektora, zainteresovala sam se da detaljnije istražim temu „Smart farming“ i njegov potencijalni doprinos održivom rastu i modernizaciji naše poljoprivrede, po uzoru na primene u Japanu.“

Ovim rečima Jovana Ožegović iz Beograda počinje razgovor za Plodnu zemlju. Ona je jedan od pet dobitnika Sakura stipendije koju tradicionalno već 12 godina dodeljuju Ambasada Japana i Japan Tobacco International za najbolje ideje istraživačkih radova u vezi sa Japanom. Jovana je ove godine završila osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Konkurisala je sa radom naziva „Smart farming kao katalizator održivog rasta: Studija slučaja japanskog poljoprivrednog sektora i potencijal za Srbiju“ i dobila priliku da otputuje u Japan.

„Smart Farming“

„Osnovna ideja mog istraživačkog rada je da detaljno istražim primenu Smart Farming tehnologija u japanskoj poljoprivrednoj industriji kroz studiju slučaja, a zatim procenim mogućnosti i potencijalnu primenljivost ovih tehnologija u poljoprivrednom sektoru Srbije. Danas postoji rastuća briga na globalnom nivou u vezi sa održivom poljoprivredom, od klimatskih promena o kojima slušamo na svakodnevnom nivou, nestašica vode, do sve bržeg opadanja biodiverziteta. Kako bi se ovi problemi rešili mnoge zemlje istražuju i razvijaju digitalne tehnologije koje bi mogle biti od velikog značaja za poljoprivredni sektor. Ovakve tehnologije dobile su sveobuhvatan naziv „Smart Farming“, a jedan o najboljih primera njihove dobre prakse jeste Japan, koji je i prva zemlja koja je započela sa uvođenjem ovakvih inovacija“, kaže Jovana.

Japanski sektor proizvodnje je poznat po naprednim tehnikama zasnovanim na filozofiji kontinuiranog poboljšanja. Sa povećanjem obima poljoprivrede, povećanje produktivnosti rada postaje važno, navodi naša sagovornica.

„Jedan od glavnih problema je nedostatak radne snage, sa obzirom na to da poljoprivredni sektor zemlje karakteriše starija radna snaga čiji je prosek godina oko 67. Još jedan od ključnih problema jeste i sama topografija zemlje, s obzirom na to da je moguće proizvesti 40% hrane koja je potrebna ovoj zemlji. Kao odgovor na rastuće ekonomske i demografske izazove, u Japanu se intenzivno razvija tržište pametne poljoprivrede. Tehnologije i usluge Smart Farming-a sve više stiču popularnost, pružajući inovativna rešenja za prevazilaženje različitih izazova sa kojima se poljoprivrednici suočavaju na svakodnevnom nivou. Smart Farming kao neke od glavnih prednosti nudi povećanu produktivnost, smanjenje upotrebe vode i hemikalija, smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta proizvoda, smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i veću održivost poljoprivrednog sektora“.

Kaizen filozofija

Japan aktivno sprovodi reformu politike i primenu napredne tehnologije u poljoprivredi. Jedan od ključnih pokretača za usvajanje novih tehnologija je koncept „Society 5.0“, koji je uspostavila japanska vlada kao sveobuhvatan okvir.

„Državna regulativa igra značajnu ulogu u uspešnoj implementaciji ovih tehnologija. Još jedan primer regulative jeste strateški program inovacija, proglasivši poljoprivredu kao oblast za primenu „velikih podataka, IoT i AI“ radi postizanja rasta. Jedan od izazova sa kojim se u ovom smislu suočava jeste tržišna moć poljoprivrednih zadruga, koja može ograničiti napredak manje produktivnih segmenata poljoprivrede u zemlji. Kroz pravilnu regulaciju i podršku novim tehnologijama, Japan teži da prevaziđe ove izazove i ostvari održivu poljoprivredu. Nakon analize japanskog iskustva u ovoj oblasti, u sledećem delu istraživanja fokus bi prešao na potencijalnu implementaciju japanskih rešenja Smart Farming-au Srbiji, uz naglasak na Kaizen filozofiji poslovanja kao sredstvu koje bi omogućilo kontinuiran napredak, stavljajući naglasak na postepeno poboljšanje, eliminisanje gubitaka, kontinuirano učenje i inovacije“.

Srbija, kao zemlja sa bogatom poljoprivrednom tradicijom, ima veliki potencijal za usvajanje ovih inovativnih tehnologija, ali naravno uz prilagođavanje specifičnim potrebama njene industrije i tržišta. Kako Srbija ima dobro razvijenu digitalnu infrastrukturu, a sa obzirom na to da je po nedavnim istraživanjima u okviru projekta „Srbija Inovira“, kao jedna od 4 oblasti sa najvećim potencijalom za tehnološke inovacije navedena i visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane, smatram navodi Jovana da bi ona bilo pogodno tlo za uspešnu implementaciju.

Ljubav prema Japanu

Pitamo Jovanu o njenoj ljubavi prema zemlji izlazećeg sunca. Prvi susret s Japanom bio je kroz stripove i mange (japanski stripovi i grafički romani prim. aut) dok je bila jako mala, a oni su joj otvorili vrata ka jednom čarobnom svetu koji je bio udaljen hiljadama kilometara, ali koji je na neobičan način nastavio da me prati tokom odrastanja.

„Sledeći je došao anime, još jedan oblik japanske umetnosti koji me očarao. Gledajući anime serije, otkrila sam ne samo vizuelnu, već i emocionalnu dubinu japanske kulture. Kako sam odrastala i sve više se interesovala za umetnost i filozofiju gde su opet veliki uticaj na mene imali japanski predstavnici. Veliki deo mog života sam i ozbiljno trenirala odbojku, a japanska reprezentacija mi je od samog početka bila jedna od omiljenih. I danas kada ih gledam podsete me na ljubav prema ovom sportu. Njihov posebni mentalitet, smirenost, ali i neverovatna predanost i radna etika, inspirisali su me na terenu i izvan njega“.

Japan kao zemlja ima jedinstvenu kulturu i istoriju koju duboko poštuje. Njihova predanost tradiciji i istovremeno težnja za inovacijama čine ih zaista posebnim.

„Odlazak u Japan predstavlja priliku da doživim zemlju koja me inspirisala kroz mnoge aspekte života. Sakura stipendija je za mene više od običnog putovanja i neizmerno sam zahvalna na ovakvoj prilici“, zaključuje Jovana Ožegović.

Teme