Foto: Pixabay.com
Kako da...

KONTROLA PLODNOSTI obradivog poljoprivredog zemljišta KORACI sprovođenja i šta obuhvata (2)

Posejali biste prvi put na njivi krompir ili kukuruz ili se dvoumite da li je zemlja dobra za šargarepu? Način da dobijete najbolji rod je da sprovedete kontrolu plodnost zemljišta. Od stručnih službi nakon analiza dobićete preporuku kao pisano upustvo stručnog lica koja sadrži podatke o potrebi gajene kulture za đubrivom i primeni agrotehničkih i meliorativnih mera. Naročito sadrži podatak o potrebnoj količini đubriva, aktivnoj materiji hraniva i količini oplemenjivača zemljišta koju je potrebno primeniti po jedinici površine, ukazuju u Upravi za poljoprivredno zemljište, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Кontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obavlja vlasnik ili korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta, a ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta koje mogu da budu privredno društvo, visokoškolska obrazovna ustanova i institut u oblasti poljoprivrede i ispunjavaju propisane tehničke i stručne uslove za ovu vrstu poslova sprovode kontrolu plodnosti.

KONTROLA PLODNOSTI obradivog poljoprivrednog zemljišta i ZAŠTO je važna za proizvođača (1)

Kontrola se sprovodi na sledeći način:

  • uzorkovanjem zemljišta za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta,
  • laboratorijskom analizom osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta
  • i davanjem preporuka kojima se utvrđuje plodnost poljoprivrednog zemljišta.

GEOPORTAL – SVE o DRŽAVNOM poljoprivrednom ZEMLJIŠTU na jednom mestu i na jedan KLIK

Upis u Registar POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, na šta NAROČITO mora da se obrati pažnja

Postupak kontrole


Vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta se po sopstvenom izboru obraća ovlašćenoj organizaciji za određivanje osnovnih ili dopunskih parametara plodnosti zemljišta bez obzira na mesto na kojem se nalazi njegovo gazdinstvo.

Uzimanje uzoraka zemljišta sa parcele za određivanje osnovnih parametara plodnosti vlasnik ili korisnik može da obavi samostalno ili će uzorkovanje zemljišta obaviti ovlašćena organizacija.

Nakon uzorkovanja zemljišta, uzorci se prenose u laboratoriju ovlašćene organizacije i putem laboratorijskih analiza se utvrđuju potrebni parametri plodnosti zemljišta i upisuju dobijeni rezultati.

Posle sagledavanja dobijenih rezultata utvrđenih parametara plodnosti zemljišta, sačinjava se preporuka koja se dostavlja na željenu adresu ili se uručuje poljoprivredniku.

Koji se parametri utvrđuju laboratorijskom analizom

Osnovni parametri plodnosti zemljišta se utvrđuju laboratorijskom analizom poljoprivrednog zemljišta, i to su: reakcija zemljišta (vrednost pH) – aktivna i supstituciona kiselost, vlažnost zemljišta, sadržaj slobodnog kalcijum karbonata, sadržaj organske materije (sadržaj humusa), sadržaj ukupnog azota (N), sadržaj lakopristupačnog fosfora u obliku P2O5 i sadržaj lakopristupačnog kalijuma u obliku К2O. Izuzetno sadržaj ukupnog azota (N) može da bude utvrđen bez sprovođenja laboratorijske analize, i to računskim putem iz sadržaja organske materije (sadržaja humusa).

Teme