Agro Svet

Kašnjenje setve u SAD, manje zasejanih površina sa kukuruzom

Foto: Pixabay.com

Pre izveštaja USDA, tržišta su beležila rast. Učesnici na tržištu pokazuju strah usled vremenskih prilika koje odlažu prolećnu setvu. Kašnjenje setve u SAD dovelo je do toga da je posejano 22% kukuruza, u odnosu sa prosekom od 50% u istom periodu.


Cene pšenice beleže rast usled vremenskih prilika u SAD. Suša u mnogim saveznim državama je zabrinjavajući faktor za useve ozime pšenice. Tokom nedelje, usled poboljšavanja vremenskih prilika, cene su bile u padu. Ocena useva ozime pšenice je podignuta sa 27% na 29% dobro do odlično, što je i dalje veoma nisko.


Setva soje dostigla je 12%, u odnosu na prosečnih 24% na isti datum. Očekivalo se ubrzanje setve ove nedelje usled blažih vremenskih prilika. Nedeljne izvozne inspekcije pokazuju 503.414 tona za soju. Ovi razočaravajući podaci ukazuju na usporavanje globalne tražnje, naročito u pogledu uzdržavanja Kine.

Francuska

Sve veći deficit vode u Francuskoj izaziva zabrinutost. FranceAgriMer je snizio svoj rejting useva meke pšenice na 89% dobro
do odlično, u odnosu na 91% prošle nedelje. S obzirom na trenutne vremenske prilike, nema sumnje da će rejting biti i dalje u
padu. Procenjuje se da je setva kukuruza dostigla 84%, u odnosu na prošlogodišnjih 87% u istom periodu.


Ministarstvo poljoprivrede Francuske korigovalo je svoju procenu površina pod mekom pšenicom na 4,795 miliona hektara, što je 3,8% manje u odnosu na prošlu godinu.
EU je do 8. maja izvezla 22,77 miliona tona meke pšenice, dok je uvoz kukuruza dostigao 13,88 miliona tona.

Teme