Voćarstvo i vinogradarstvo

Autor: Vladimir Lojanica „Prijatelju, kad već pitaš što je ‘vako skupa, pošteno da ti kažem. Moja rakija i još naše mnoge druge su takvog kvaliteta da bi po svetskim marketima ugušile i viski i konjak, samo da je više pameti u Srbiji. I još...

Više

Teme